Erhverv og iværksætteri

Virksomhederne som en del af løsningen på erhverv_og_ivaerksaetteri_ikon.pngklimakrisen

Vi står over for en global klimakrise, som betyder, at samtlige sektorer i samfundet, herunder også erhvervslivet, skal omstilles til en produktion og et forbrug, der ikke belaster klimaet mere end højst nødvendigt, og som heller ikke driver rovdrift på naturen eller skader miljøet. Med Parisaftalen og FN’s verdensmål har vi heldigvis fået den politiske ramme, der skal til for at komme i mål. Og selvom omstillingen byder på store udfordringer, skal vi huske, at den også rummer nye muligheder - fx muligheden for at gøre Danmark til et globalt foregangsland inden for grøn omstilling, grønt erhvervsliv og grøn innovation, der udvikler de produkter og løsninger, som resten af verden kommer til at efterspørge nu og de kommende årtier.

Vi vil have en stærkere iværksætterkultur

For Alternativet er det en mærkesag, at Danmark skal have en stærkere og endnu mere samfundsnyttig iværksætterkultur. Små og mellemstore virksomheder er nogle af dem, der beskæftiger flest mennesker i Danmark, så dem vil vi gerne have flere af. Samtidig er stort set alle enige om, at vi i fremtiden skal leve af vores kreativitet, innovationsevne og sociale opfindsomhed. Derfor giver det god mening, at vi både i skolen, på uddannelsesinstitutionerne og i arbejdslivet investerer mere i at understøtte såvel fællesskabets som den enkeltes skaberkraft.

I Alternativet hylder vi de progressive pionerer og de værdibaserede fællesskaber, der besidder fantasien og modet til at udfordre det eksisterende for at skabe en positiv forandring. Men det skal være lettere for disse mennesker og fællesskaber at sætte i værk og gøre en forskel. Derfor vil vi arbejde for at ændre nogle af de fastlåste strukturer, som i dag forhindrer mange spirende iværksættertalenter i at blomstre, så flere kan gå fra at være jobtager til at være jobskaber.

Alternativets ambition er at gøre Danmark til et foregangsland for iværksætteri, social opfindsomhed og bæredygtighed. Fremtidens Danmark skal være et langt mere entreprenant, driftigt og kreativt samfund, end det er i dag. Kun sådan bliver Danmark ikke bare det bedste land i verden, men også det bedste land for verden. Kun sådan finder vi løsningerne på de akutte udfordringer, vi står over for – for eksempel at flere traditionelle arbejdspladser forsvinder, og at klimakrisen kræver helt nye svar, fordi den tvinger os til at ændre måden, vi producerer, transporterer og organiserer os på.

Derfor har vi i Alternativet en vision om at gøre det 21. århundrede til iværksætternes århundrede. Formålet med mere iværksætteri er således at slippe de kreative og entreprenante kræfter løs ved at gøre det lettere og mere attraktivt både at starte og investere i en iværksættervirksomhed.