Iværksætteri

Vision for En stærkere iværksætterkulturivaerksaetteri_ikon.png

For Alternativet er det en mærkesag, at Danmark skal have en stærkere og endnu mere samfundsnyttig iværksætterkultur. Små og mellemstore virksomheder er nogle af dem, der beskæftiger flest mennesker i Danmark, så dem vil vi gerne have flere af. Samtidig er stort set alle enige om, at vi i fremtiden skal leve af vores kreativitet, innovationsevne og sociale opfindsomhed, hvorfor det giver god mening, at vi i både i skolen, på uddannelsesinstitutionerne og i arbejdslivet investerer mere i at understøtte såvel fællesskabets som den enkeltes skaberkraft.

I Alternativet hylder vi de progressive pionerer og de værdibaserede fællesskaber, der besidder fantasien og modet til at udfordre det eksisterende for at skabe en positiv forandring. Men det skal være lettere for disse mennesker og fællesskaber at sætte i værk og gøre en forskel. Derfor vil vi arbejde for at ændre nogle af de fastlåste strukturer, som i dag forhindrer mange spirende iværksættertalenter i at blomstre, så flere kan gå fra at være jobtager til at være jobskaber.

Alternativets ambition er at gøre Danmark til et foregangsland for iværksætteri, social opfindsomhed og bæredygtighed. Fremtidens Danmark skal være et langt mere entreprenant, driftigt og kreativt samfund, end det er i dag. Kun sådan bliver Danmark ikke bare det bedste land i verden, men også det bedste land for verden. Kun sådan finder vi løsningerne på de akutte udfordringer, vi står over for – for eksempel at flere traditionelle arbejdspladser forsvinder, og at klimakrisen kræver helt nye svar, fordi den tvinger os til at ændre måden, vi producerer, transporterer og organiserer os på.

Derfor har vi i Alternativet en vision om at gøre det 21. århundrede til iværksætternes århundrede, og formålet med denne iværksætterpakke er således at slippe de kreative og entreprenante kræfter løs ved at gøre det lettere og mere attraktivt både at starte og investere i en iværksættervirksomhed.