Fremtidens Storby

Et bæredygtigt storbyliv

I Alternativet vil vi et bæredygtigt samfund. Vi vil et Danmark med langt større sammenhængskraft mellem natur, produktion og det levede liv.

I Alternativet vil vi have storbyer, hvor vores børn, unge og ældre har naturen helt tæt på. Hvor vi ikke omringes af bilos og byggestøv. Vi vil have storbyer med ren luft, rene havne, vi kan bade i, og masser af grønne områder, hvor vores børn kan lege frit og vildt. Vi vil have en storby, som resten af verden kigger på og får lyst til at kopiere. I Danmarks fire største byer vokser antallet af biler hurtigere end indbyggertallet. 900 danskere dør hvert år af bilos. Selv hvis vi fra i morgen kun sælger elbiler, vil det tage 15 år at udfase fossilbiler – det skal vi lave om på.

Vi vil lave en by for fodgængere og cyklister, ikke for biler.

Derfor lancerer Alternativet nu vores storbyudspil: Fremtidens storby. Som den største danske by skal København gå forrest. Vores hovedstad skal være forsøgsby og bannerfører for et bæredygtigt storbyliv.

Læs udspillet