Tiny House & Off-grid

Tiny House.jpg

Et Tiny House er – som navnet indikerer – et mindre hus, som kan flyttes. Huset har plads til en lille familie. Alle rum og kroge er optimalt udnyttede, og essentielle elementer som køkken og badeværelser in- korporerede i huset.

Off-grid betyder at en byg- ning ikke kobles på offentlig kloak, el, vand og varme.

Vi har lavet en folder, hvor du kan finde svar på væsentlige spørgsmål i forbindelse med off-grid og tiny houses.

God læselyst!

Hent den her