Politisk Forum

Politisk Forums opgave er at være Alternativets strategiske, politiske udviklings- og ledelsesforum.
Billedet viser nogle Alternativet dokumenter og et par læsebriller på et bord

Politisk Forum består af den politiske leder, 2 medlemmer af hver storkreds (hvoraf det ene kan være medlem af storkredsens bestyrelse), 3 af hovedbestyrelsens medlemmer, 2 medlemmer fra Alternativets Unge og op til 15 medlemmer valgt blandt Alternativets folkevalgte. Politisk Forum mødes mindst 5 gange om året. Møderne planlægges og faciliteres af Politisk Forums Koordinationsudvalg, som Politisk Forum selv nedsætter.

Politisk Forum udvikler ikke Alternativets politik, men kvalificerer og sikrer at de indsendte forslag er i tråd med Alternativets værdier og indstiller efterfølgende forslagene til at blive en del af Alternativets politik.

Vil du indstille et forslag til Politisk Forum, så skal forslaget være udviklet åbent og der skal være minimum 10 medlemmer fra Alternativet, der bakker op om forslaget.

Her kan du læse evalueringen af Politisk Forums arbejde 2018. 

Evaluering af Politisk Forum - juni 2019. 

Her kan du finde dagsordner og referater.

 

STORKREDSREPRÆSENTANTER

Ane Line Søndergaard

Sydjyllands Storkreds

[email protected]

51933808

Anne Guldborg Pedersen

Nordjyllands Storkreds

[email protected]

28731698

Birgitte Kehler Holst

Københavns Storkreds

[email protected]

40550430

Børge Sejersen Sommer

Vestjyllands Storkreds

[email protected]

40123674

Christine Madsen

Københavns Omegns Storkreds

[email protected]

Juma Nellemann Kruse

Østjyllands Storkreds

[email protected]

Kaj Løvstrøm Nilsson

Fyns Storkreds

[email protected]

20402010

Karin Rohr Genz

Sydjyllands Storkreds

[email protected]

22646535

Ken Patrick Petersson

Københavns Omegns Storkreds

[email protected]

28957219

Maria Hach

Bornholms Storkreds

[email protected]

Marianne Sarpemyr Kempff-Andersen

Nordsjællands Storkreds

[email protected]

24927038

Ruth Johnsen

Sjællands Storkreds

[email protected]

30541510

Stine Isaksen

Vestjyllands Storkreds

[email protected]

51895270

Susanne Bækholm

Fyns Storkreds

[email protected]

30279997

Tobias brems-hulgaard

Københavns Storkreds

[email protected]

Jakob Jespersen

Sjællands Storkreds

[email protected]

42551080

Bina Aylen Seff

Nordsjællands Storkreds

[email protected]

+4552604044

FOLKEVALGTE

Anne Thomas

Byrådsmedlem

[email protected]

53807098

Badar Shah

Byrådsmedlem

[email protected]

60726556

Carolina Magdalene Maier

MF'er

[email protected]

61624659

Kenni flink Gosmann

Byrådsmedlem

[email protected]

42330379

Martin Schepelern

Regionsrådsmedlem

[email protected]

Mira Issa Bloch

Byrådsmedlem

[email protected]

27498924

Niels Aalbæk Jensen

Byrådsmedlem

[email protected]

Qasam Nazir Ahmad

Regionsrådsmedlem

[email protected]

42704042

Rasmus Foged

Regionsrådsmedlem

[email protected]

23701870

Rasmus Nordqvist

MF'er

[email protected]

61624655

Roger Courage Matthisen

MF'er

[email protected]

61624650

Uffe Elbæk

Politisk Leder

[email protected]

+4533375721

REPRÆSENTANTER FRA HOVEDBESTYRELSEN

Helena Udsen

Hovedbestyrelsen

[email protected]

60521321

Jesper Callesen

Hovedbestyrelsen

[email protected]

27281334

Poul Brandrup

Hovedbestyrelsen

[email protected]

23484140

LANDSSEKRETARIATET

Carl Mariager

Landssekretariatet

[email protected]

+45 61777229

Majken Mac

Landssekretariatet

[email protected]

71790588