Politisk Forum

Politisk Forums opgave er at være Alternativets strategiske, politiske udviklings- og ledelsesforum.

Politisk Forum består af den politiske leder, 2 medlemmer af hver storkreds (hvoraf det ene kan være medlem af storkredsens bestyrelse), 3 af hovedbestyrelsens medlemmer, 2 medlemmer fra Alternativets Unge og op til 15 medlemmer valgt blandt Alternativets folkevalgte. Politisk Forum mødes mindst 5 gange om året. Møderne planlægges og faciliteres af Politisk Forums Koordinationsudvalg, som Politisk Forum selv nedsætter.

Politisk Forum udvikler ikke Alternativets politik, men kvalificerer og sikrer at de indsendte forslag er i tråd med Alternativets værdier og indstiller efterfølgende forslagene til at blive en del af Alternativets politik.

Vil du indstille et forslag til Politisk Forum, så skal forslaget være udviklet åbent og der skal være minimum 10 medlemmer fra Alternativet, der bakker op om forslaget.

Her kan du finde dagsordner og referater.

 

STORKREDSREPRÆSENTANTER

Ane Line Søndergaard

Sydjyllands Storkreds

lipula@gmail.com

51933808

Anne Guldborg Pedersen

Nordjyllands Storkreds

anneped4123@gmail.com

28731698

Birgitte Kehler Holst

Københavns Storkreds

birgittekh@alternativet.dk

40550430

Børge Sejersen Sommer

Vestjyllands Storkreds

sommer@post1.tele.dk

40123674

Juma Nellemann Kruse

Østjyllands Storkreds

jmkru@hotmail.com

Kaj Løvstrøm Nilsson

Fyns Storkreds

kln2@godmail.dk

20402010

Karin Rohr Genz

Sydjyllands Storkreds

karin.rohrgenz@alternativet.dk

22646535

Ken Patrick Petersson

Københavns Omegns Storkreds

ken.petersson@alternativet.dk

28957219

Maria Hach

Bornholms Storkreds

maria.hach@sund.ku.dk

Ruth Johnsen

Sjællands Storkreds

ruth.johnsen@alternativet.dk

30541510

Stine Isaksen

Vestjyllands Storkreds

stine.isaksen@alternativet.dk

51895270

Susanne Bækholm

Fyns Storkreds

susanne.baekholm@alternativet.dk

30279997

Jakob Jespersen

Sjællands Storkreds

langevraa@yahoo.com

42551080

Bina Aylen Seff

Nordsjællands Storkreds

seffmark@gmail.com

+4552604044

FOLKEVALGTE

Anne Thomas

Byrådsmedlem

anne.thomas@brk.dk

53807098

Badar Shah

Byrådsmedlem

badar.m.shah@gmail.com

60726556

Carolina Magdalene Maier

MF'er

carolina.maier@ft.dk

61624659

Kenni flink Gosmann

Byrådsmedlem

kenniflink@gmail.com

42330379

Martin Schepelern

Regionsrådsmedlem

martin.schepelern@alternativet.dk

Mira Issa Bloch

Byrådsmedlem

mira.alternativet@gmail.com

27498924

Niels Aalbæk Jensen

Byrådsmedlem

naaj@soroe.dk

Qasam Nazir Ahmad

Regionsrådsmedlem

qasam.ahmad@alternativet.dk

42704042

Rasmus Foged

Regionsrådsmedlem

Rasmus.Foged@Alternativet.dk

23701870

Rasmus Nordqvist

MF'er

rasmus.nordqvist@ft.dk

61624655

Roger Courage Matthisen

MF'er

roger.matthisen@ft.dk

61624650

Uffe Elbæk

Politisk Leder

uffe.elbaek@ft.dk

+4533375721

REPRÆSENTANTER FRA HOVEDBESTYRELSEN

Helena Udsen

Hovedbestyrelsen

helena.udsen@gmail.com

60521321

Jesper Callesen

Hovedbestyrelsen

jesper.callesen@alternativet.dk

27281334

Poul Brandrup

Hovedbestyrelsen

poul.brandrup@alternativet.dk

23484140

LANDSSEKRETARIATET

Carl Mariager

Landssekretariatet

carl.mariager@alternativet.dk

+45 61777229

Majken Mac

Landssekretariatet

majken.mac@alternativet.dk

71790588