Politisk Forum

Billedet viser nogle Alternativet dokumenter og et par læsebriller på et bord

Politisk Forum er Alternativets strategiske, politiske udviklings- og ledelsesforum. 

Politisk Forum kvalificerer og vedtager udviklet politik, sikrer videndeling på tværs af partiet og beslutter Alternativets politiske strategi. 

Politisk forum består af den politiske leder, 2 medlemmer af hver storkreds (hvoraf det ene kan være medlem af storkredsens bestyrelse), 3 af hovedbestyrelsens medlemmer, 2 medlemmer fra Alternativets Unge og op til 15 medlemmer valgt blandt Alternativets folkevalgte. Politisk Forum mødes mindst 5 gange om året. Møderne planlægges og faciliteres af Politisk Forums ledelsesudvalg. 

Her kan du læse evalueringen af Politisk Forums arbejde 2018.  

Evaluering af Politisk Forum - juni 2019. 

Her kan du finde dagsordner og referater.

 

POLITISK LEDER

Franciska Rosenkilde

Politisk Leder

[email protected]

STORKREDSREPRÆSENTANTER

Ane Line Søndergaard

Sydjyllands Storkreds

[email protected]

51933808

Christa If Jensen

Nordsjællands Storkreds

[email protected]

41160752

Gustav Sieg Sørensen

Nordjylland Storkreds

[email protected]

51724673

Hekla Hekla

Københavns Omegns Storkreds

Jonathan Ries

Københavns Storkreds

[email protected]

71793249

Juma Nellemann Kruse

Østjyllands Storkreds

[email protected]

Lene Ezzaaf

Sjællands Storkreds

[email protected]

23379323

Poul Brandrup

Københavns Storkreds

[email protected]

23484140

Simon Rigét

Nordsjællands Storkreds

[email protected]

40968217

Stine Isaksen

Vestjyllands Storkreds

[email protected]

51895270

Tore Steenberg Reyhe

Nordjyllands Storkreds

[email protected]

Jakob Jespersen

Sjællands Storkreds

[email protected]

42551080

FOLKEVALGTE

Birgitte Kehler Holst

Byrådsmedlem

[email protected]

40550430

Christina Sade Olumeko

Byrådsmedlem

[email protected]

Joachim Kjeldsen

Byrådsmedlem

[email protected]

Mira Issa Bloch

Byrådsmedlem

[email protected]

27498924

Torsten Gejl

MF'er

[email protected]

REPRÆSENTANTER FRA HOVEDBESTYRELSEN

Jesper Callesen

Hovedbestyrelsen

[email protected]

27281334

Nilas Bay-Foged

Hovedbestyrelsen

[email protected]

20 82 88 99

Thomas Quist Mortensen

Hovedbestyrelsen

[email protected]

42736897