Politisk Forum

Politisk Forums opgave er at være et strategisk og politisk udviklingsforum. Det har blandt andet myndighed til at udvikle og vedtage ændringer i Alternativets partiprogram.

Det Politiske Forum er Alternativets politiske beslutningsenhed. Her samles hovedbestyrelsen, den politiske ledelse, samt to repræsentanter for alle storkredsene og behandler indkomne forslag til Alternativets politik.

Politisk Forum udvikler ikke Alternativets politik, men kvalificerer og sikrer at de indsendte forslag er i tråd med Alternativets værdier og indstiller efterfølgende forslagene til at blive en del af Alternativets politik. Politisk Forum kan også nedsætte udvalg, der sammen med forslagsstillerne får ansvar for at videreudvikle de indforslag.

De mødes fire gange om året - søndage i uge 4, 12/14, 36 og 46. Mellem møderne varetages dets interesser af et koordinationsudvalg, som Politisk Forum selv nedsætter.

Vil du indstille et forslag til Politisk Forum, så skal forslaget være udviklet åbent og der skal være minimum 10 medlemmer fra Alternativet, der bakker op om forslaget.

Referater med mere findes på Wiki.

 

Anders Kalsbøll

Sekretær fra Landssekretariatet

kalsboll@gmail.com

60777728

Anders Klausen

Bornholms Storkreds

aklausen@yahoo.com

28584253

Ane Line Søndergaard

Sydjyllands Storkreds

lipula@gmail.com

51933808

Anne Thomas

Politisk Ledelse

anne.thomas@brk.dk

53807098

Birgitte Kehler Holst

Københavns Storkreds

bike@dr.dk

40550430

Børge Sejersen Sommer

Vestjyllands Storkreds

sommer@post1.tele.dk

40123674

Carolina Magdalene Maier

Politisk Ledelse

carolina.maier@ft.dk

61624659

Eva Böcher Lassen

Hovedbestyrelsen

Eva.lassen@alternativet.dk

60675087

Flemming Torsten Sørensen

Bornholms Storkreds

wmovefts@gmail.com

Gustav Sieg Sørensen

Nordjyllands Storkreds

gustav.sieg.60@godmail.dk

51724673

Helle Wium

Østjyllands Storkreds Suppleant

hwium@hotmail.com

51438687

Jens-Peter Mantorp Broberg

Sydjyllands Storkreds

jpmbro@gmail.com

28962922

Jesper Callesen

Hovedbestyrelsen

jesper.callesen@alternativet.dk

27281334

Jon Skjerning-Rasmussen

Østjyllands Storkreds (Orlov)

jsr@alternativet.dk

61773582

Josephine Fock

Politisk Ledelse

josephine.fock@ft.dk

Kaj Løvstrøm Nilsson

Fyns Storkreds

kln2@godmail.dk

20402010

Ken Patrick Petersson

Københavns Omegns Storkreds

ken.petersson@alternativet.dk

28957219

Kenni flink Gosmann

Politisk Ledelse

Majken Mac

Landssekretariatet

majken.mac@alternativet.dk

71790588

Marianne Victor Hansen

Københavns Omegns Storkreds

Martin Schepelern

Politisk Ledelse

martin.schepelern@alternativet.dk

Mira Issa Bloch

Politisk Ledelse

idterapeut@hotmail.com

27498924

Niels Aalbæk Jensen

Politisk Ledelse

naaj@soroe.dk

Qasam Nazir Ahmad

Politisk Ledelse

qasam.ahmad@alternativet.dk

Rasmus Foged

Politisk Ledelse

Rasmus.Foged@Alternativet.dk

22466915

Rasmus Nordqvist

Politisk Ledelse

rasmus.nordqvist@ft.dk

61624655

René Gade

Politisk Ledelse

rene.gade@ft.dk

61624656

Roger Courage Matthisen

Politisk Ledelse

roger.matthisen@ft.dk

61624650

Rolf Bjerre

Københavns Storkreds

rolf.bjerre@alternativet.dk

25210203

Ruth Johnsen

Sjællands Storkreds

ruth.johnsen@alternativet.dk

30541510

Stine Isaksen

Vestjyllands Storkreds

stine.isaksen@alternativet.dk

51895270

Thomas Hanoman

Sjællands Storkreds Suppleant

thomas.hanoman@alternativet.dk

22219120

Uffe Elbæk

Politisk Leder

uffe.elbaek@ft.dk

+4533375721

Vilhelm Stamp Nordahl Møller

Hovedbestyrelsen

vilhelm.nordahl@alternativet.dk

51277310

Elena Susanne Cervera Smith

Nordjyllands Storkreds

Sarah Roued Thomsen

Østjyllands Storkreds

sarah.thomsen@alternativet.dk

28976568