Vedtægtsudvalget

vedtaegtsudvalget_billede.png

 

Vedtægtsudvalget skal bistå med fortolkning af vedtægterne i de foreninger, vi har i Alternativet. Alle Alternativets foreninger kan konsultere udvalget for råd og anbefalinger. Det kan være i konkrete spørgsmål om tolkning af en bestemmelse i en given vedtægt. Eller i en situation der ikke er forudset i en vedtægt, eller hvor der opleves en konflikt mellem en konkret vedtægts­formulering og en ønsket handling. Her kan rådgivningen have karakter af forslag og anbefalinger til proces for afklaring og beslutning, f.eks. med hensyn til vedtægtsændringer ­eller f.eks. forslag om at bede Storkreds-­ eller Hovedbestyrelsen behandle spørgsmålet. Udvalget kan også inddrages i tilfælde af egentlige konflikter eller klager der involverer tolkning af vedtægter. Specielt ved eksklusionssager er udvalgets rolle beskrevet mere specifikt.

Vedtægtsudvalgets mail er vedtaegtsudvalg@alternativet.dk

Dokumenter om vedtægsudvalget og dets arbejde

Kommisorium for vedtægtsudvalget, vedtaget august 2016

Indstilling, Nedsættelse af vedtægtsudvalget, vedtaget september 2016

Forretningsorden, vedtaget november 2016

Sager behandlet af Vedtægtsudvalget

Jan Kristoffersen

Medlem

jan.kristoffersen@alternativet.dk

27118555

Kåre Traberg Smidt

Medlem

kts@adacta-law.dk

31110200

Pernille Lykke Dalmar

Medlem

pernilledalmar@gmail.com

Peter Laudrup

Medlem

peter.laudrup@alternativet.dk