Vedtægtsudvalget

vedtaegtsudvalget_billede.png


Vedtægtsudvalget skal bistå med fortolkning af vedtægterne i de foreninger, vi har i Alternativet. Alle Alternativets foreninger kan konsultere udvalget for råd og anbefalinger. Det kan være i konkrete spørgsmål om tolkning af en bestemmelse i en given vedtægt. Eller i en situation der ikke er forudset i en vedtægt, eller hvor der opleves en konflikt mellem en konkret vedtægts­formulering og en ønsket handling. Her kan rådgivningen have karakter af forslag og anbefalinger til proces for afklaring og beslutning, f.eks. med hensyn til vedtægtsændringer ­eller f.eks. forslag om at bede Storkreds-­ eller Hovedbestyrelsen behandle spørgsmålet. Udvalget kan også inddrages i tilfælde af egentlige konflikter eller klager der involverer tolkning af vedtægter. Specielt ved eksklusionssager er udvalgets rolle beskrevet mere specifikt.

Vedtægtsudvalgets mail er [email protected]

Dokumenter om vedtægsudvalget og dets arbejde

Kommissorium for vedtægtsudvalget, vedtaget august 2016

Indstilling, Nedsættelse af vedtægtsudvalget, vedtaget september 2016

Forretningsorden, vedtaget november 2016

Sager behandlet af Vedtægtsudvalget

Jan Allan Andersen

Medlem

[email protected]

Malthe Uldbæk Iversen

Medlem

[email protected]

20187222

Pernille Lykke Dalmar

Medlem

[email protected]

Peter Laudrup

Medlem

[email protected]