Vedtægtsudvalget

Vedtægtsudvalget skal bistå med fortolkning af vedtægterne i de foreninger, vi har i Alternativet. Alle Alternativets foreninger kan konsultere udvalget for råd og anbefalinger. Det kan være i konkrete spørgsmål om tolkning af en bestemmelse i en given vedtægt. Eller i en situation der ikke er forudset i en vedtægt, eller hvor der opleves en konflikt mellem en konkret vedtægts­formulering og en ønsket handling. Her kan rådgivningen have karakter af forslag og anbefalinger til proces for afklaring og beslutning, f.eks. med hensyn til vedtægtsændringer ­eller f.eks. forslag om at bede Storkreds-­ eller Hovedbestyrelsen behandle spørgsmålet. Udvalget kan også inddrages i tilfælde af egentlige konflikter eller klager der involverer tolkning af vedtægter. Specielt ved eksklusionssager er udvalgets rolle beskrevet mere specifikt.

Vedtægtsudvalgets mail er [email protected]

Dokumenter om vedtægsudvalget og dets arbejde

Kommissorium for vedtægtsudvalget, vedtaget august 2016

Indstilling, Nedsættelse af vedtægtsudvalget, vedtaget september 2016

Forretningsorden, vedtaget november 2016

Sager behandlet af Vedtægtsudvalget

Vedtægtsudvalget:

Peter Laudrup

Medlem

[email protected]

Jan Allan Andersen

Medlem

[email protected]

60607864

Pernille Lykke Dalmar

Medlem

[email protected]