Transport

En trafikal Redningsplan for Danmark

Danmark og EU står midt i en energi- og forsyningskrise som konsekvens af den højspændte situation i Ukraine og efterdønningerne af forsyningsproblemer i forbindelse med COVID19. Samtidig buldrer den globale klimakrise fortsat på vores dør i en sådan grad, at vores kære Moder Jord trygler og beder til, at vi i den vestlige verden – også i Danmark, ændrer adfærd.

Hvis vi fortsætter som hidtil, vil vi ydermere kigge ind i en trafikal blindgyde med enorme konsekvenser for vores land. En situation, hvor vi kommer til at anvende endnu mere areal på at skaffe plads til markant flere biler og lastvogne på vejene, samtidig med at trængslen, klima- og miljøbelastningerne og alle de øvrige problemer med vejbåren trafik fortsat vil vokse. Det er dog de færreste, som indtil videre er klar over det og er opmærksomme på, at Danmark er på vej i netop den retning med den nuværende politik.

Vi har lavet en trafikal redningsplan for Danmark.

Læs den her


Færre biler – flere kollektive, klimavenlige løsninger

Fremtidens transport er delebilisme, kollektiv trafik, samkørsel og cyklisme.Ikon for grøn mobilitetsplan

Alternativet præsenterer med et nyt transportudspil grundstenene til fremtidens bæredygtige mobilitet med mere attraktiv kollektiv transport, delebilisme, samkørsel, elektrificering af al tranport og mindre privatbilisme. Det skal være nemt og billigt at gøre det rigtige og besværligt og dyrt at gøre det forkerte, når adfærd påvirker klima, miljø og natur. Derfor vil Alternativet bl.a. afsætte en årlig milliard til cyklisme, lave en pulje til deleelbiler og samkørsel, introducere en grøn pendlerbonus, elektrificere den kollektive transport og indføre et nemt og grønt afgiftssystem, hvor forureneren betaler.

 

LÆS MERE HER