Ordførere

Franciska Rosenkilde

MF - Politisk leder. Ordfører for Klima, Energi, Forsyning, Fiskeri, Fødevare, Grøn omstilling og Landbrug

[email protected]

Torsten Gejl

MF - Sygemeldt

[email protected]

Sascha Faxe

MF - Politisk ordfører. Ordfører for Erhverv, Iværksætteri, Kultur, Militærpersonel, Miljø, Natur, Forsvar, Fred, Nordisk Samarbejde mv

[email protected]

Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen

MF - Stedfortræder. Ordfører for Psykiatri, Sundhed, Trivsel og fællesskab, Beskæftigelse mv.

[email protected]

Helene Liliendahl Brydensholt

MF - Gruppeforperson. Ordfører for Børn og undervisning, Dyrerettigheder, Færøerne, Grønland, Indfødsret, EU mv.

[email protected]

61624966

Christina Sade Olumeko

MF - Ordfører for Demokrati, Finans, Landdistrikt og øer, Ligestilling, Minoriteter, Digitalisering, IT, Medier, Uddannelse og Forskning mv.

[email protected]


Eksterne ordførere

I Alternativet har vi udnævnt en række eksterne ordførere. 

De eksterne ordførere er partimedlemmer, der har fagspecifik viden, erfaringer og/eller kompetencer inden for et givent ordførerskab. Deres rolle består dels i at være et forankrende led til praksisarbejdet uden for Christiansborg og løbende formulere og komme med opdaterede politikforslag - og dels i at supplere og komplimentere MF’ernes arbejde med henblik på at stille relevante beslutningsforslag i Folketinget, sparring ift. forhandlinger samt bidrage til at gøre Alternativets politik synlig i den offentlige debat.

Hvis du er interesseret i at læse lidt mere om de eksterne ordføreres formelle rolle og hvordan de bliver udpeget, kan du finde mere information her.
 

Noah Reinert Sturis

IT- & Tech-ordfører

[email protected]

61625410

Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen

Ungeordfører

[email protected]

Nanna Høyrup

Børne- og Familieordfører, samt velfærdsuddannelser

[email protected]

Michael Monberg

Dyrerettighedsordfører

[email protected]

21788810

Mette Kaasfeldt Bram

LGBT+ordfører

[email protected]

40963624

Line Gessø

Sundhedsordfører

[email protected]

51171894

Lars Rosenkvist

Sundhedsordfører

42444442

Kim Hjerrild

Finans-, økonomi- og hovedstadsordfører

[email protected]

60377221

Jonathan Ries

Erhvervsordfører

[email protected]

71793249

Benjamin Strand Andersen

Handikap- og etikordfører

[email protected]

23667309