Ordførere

Torsten Gejl

MF - Politisk ordfører. Ordførerskaber: Arbejdsmarked, Beskæftigelse, Cannabis, Handicap, Klima, Energi og Forsyning, Natur, Modstand mod de store anlægsprojekter. Rets- og Socialordfører

[email protected]

Franciska Rosenkilde

MF - Politisk leder

[email protected]

Helene Liliendahl Brydensholt

MF - Gruppeforperson. Ordførerskaber: Børn og grundskole, Dyrerettigheder, EU, Familie, Færøerne og Grønland, Fødevarer, Indfødsret, Integration, Landbrug, Psykiatri, Sundhed, Udlændinge og Ældre

[email protected]

61624966

Sascha Faxe

MF - Ordførerskaber: Bolig, Erhverv, Fiskeri, Iværksætter, Kirke, Kultur, Miljø, Forsvar og Fred, Nordisk samarbejde. Udenrigs og Udviklingsordfører

[email protected]

Christina Sade Olumeko

MF - Ordførerskaber: Demokrati, Finans, Kommunal og Indenrigs, Landdistrikt og øer, Minoritet og ligestilling, Mobilitet og transport, Digitalisering og IT, Forskning og uddannelse, Ungdomsuddannelser, Penge og Skat

[email protected]


Eksterne ordførere

I Alternativet har vi udnævnt en række eksterne ordførere. 

De eksterne ordførere er partimedlemmer, der har fagspecifik viden, erfaringer og/eller kompetencer inden for et givent ordførerskab. Deres rolle består dels i at være et forankrende led til praksisarbejdet uden for Christiansborg og løbende formulere og komme med opdaterede politikforslag - og dels i at supplere og komplimentere MF’ernes arbejde med henblik på at stille relevante beslutningsforslag i Folketinget, sparring ift. forhandlinger samt bidrage til at gøre Alternativets politik synlig i den offentlige debat.

Hvis du er interesseret i at læse lidt mere om de eksterne ordføreres formelle rolle og hvordan de bliver udpeget, kan du finde mere information her.
 

Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen

Ungeordfører

[email protected]

Mette Kaasfeldt Bram

LGBT+ordfører

[email protected]

40963624

Michael Monberg

Dyrerettighedsordfører

[email protected]

21788810

Noah Reinert Sturis

IT- & Tech-ordfører

[email protected]

61625410

Line Gessø

Sundhedsordfører

[email protected]

51171894

Lars Rosenkvist

Sundhedsordfører

42444442

Nanna Høyrup

Børne- og Familieordfører, samt velfærdsuddannelser

[email protected]

Benjamin Strand Andersen

Etikordfører

[email protected]

23667309