ALTERNATIVET ER 
FOR DIG 


som kan mærke, at noget er sat i bevægelse.
Som fornemmer at noget nyt, er ved at afløse det gamle. Hos Alternativet udfordrer vi måden at se på demokrati, vækst, arbejdsliv, ansvar og livskvalitet.

Det er Alternativet."Som medlem af Alternativet er du sammen med flere tusind andre i et værdifællesskab om indsatsen for en seriøs bæredygtig omstilling."


Du kan øve dig i at lave politik på nye måder gennem politiske laboratorier og hverdags-aktivisme, hvor vi bakker op om vores værdier og visioner for samfundet.

Alternativet er en politisk platform, og en af hjørnestenene i vores DNA er, at vi selv skaber den forandring, vi gerne vil se.
Hvis du venter på at noget må ske, er vi mange, der allerede er i gang - kom og vær med!

Som medlem betaler du et valgfrit beløb kvartalsvis - eller hvor ofte passer dig bedst.

 

Bliv Medlem

 

I Alternativet er der værdi for alle, der er med. Du er med til at støtte op om opbygningen af vores politiske platform, og du bestemmer selv hvor aktiv eller afslappet du gerne vil være.

 

 • Har du aldrig været medlem af et politisk parti? Bare rolig, det er du ikke ene om - vi har med tiden erfaret, at størstedelen af vores medlemmer aldrig har været medlem af et parti før. Det ser vi som en stor styrke og en hjælp til ikke at gøre præcis som man plejer.

 

 • Har du før prøvet kræfter med den politiske dagsorden? Så er vi kun glade for at få dig med ombord. Du kan dele dine erfaringer og være med til at gøre os bedre.

 

 • Trænger du bare til politik på en ny måde? Vi udvikler hele tiden vores politiske platform ved at eksperimentere med nye idéer, og sætte en masse nye initiativer i gang. 

 

 

Vi arbejder hele tiden med at styrke vores politiske selvtillid, for vi kan hele tiden blive klogere. Du får som medlem muligheden for livslang læring i ny politisk kultur, og du kan løbende melde dig til forskellige kurser, foredrag og workshops.

 

 • Har du lyst til at prøve kræfter som kandidat for Alternativet? Hvert år vælger vi kandidater rundt i hele landet. Vi hjælper hinanden som et hold ,og du får også mulighed for at deltage i talentudvikling, der styrker dig som kandidat.

 

 • Der er løbende massevis af aktiviteter, du kan involvere dig i. Der afholdes workshops, samtalesaloner, søndags brunch, filmaftener og meget mere.  Følg med i kalenderen her og på Facebook. Alt sammen er arrangeret af vores egne seje, aktive og dygtige medlemmer

 

 • Ser du en styrke i bestyrelsesarbejde, så er der rig mulighed for at få erfaring med det i Alternativet. Vores bestyrelser er enormt værdifulde for os, og udfordrer og udvikler hele tiden organisationen indefra og ud.

 

 • Landssekretariatet har løbende brug for din hjælp til forskellige opgaver som facilitering, kommunikation eller projektkoordinering. Det enten på folkemøder, til landsmøder, folketingsvalg eller andre store nationale begivenheder. Her kommer du ind i maskinrummet, og vi vil meget gerne involvere dig, når du har tid og lyst. 

 

 

ALTERNATIVET ER ÅBENHED


efter at afprøve nye idéer, og skabe løsninger der virker. Alternativet er også tænksomhed. Efter at forstå komplekse sammenhænge og modstå fristelsen i forsimplede argumenter og behagelige illusioner.

 

 • Som medlem har du mulighed for at blive klogere på det traditionelle politiske arbejde og høre hvordan vi hver dag gør vores til at åbne Christiansborg lidt mere op, så demokratiet kommer mere ud i landet, og vores personlige demokratiske autoritet bliver styrket.

 

 • Har du lyst til at afholde demokratiske samtale-middage og invitere venner og familie med hjem for at stille spørgsmål til vores kandidater, så er du velkommen til kontakte en af vores politikere, eller en af vores mange kandidater. Du er velkommen til at kontakte dem direkte og eventuelt finde en, som bor i jeres lokalområde. Se mere på AlleOs

 

 • En gang om måneden har du mulighed for at give Den Grønne Gang på Christiansborg et besøg. Her kan du møde vores folkevalgte og se hvor de arbejder. De inviterer nemlig til dialog-kaffe og rundvisning. Se kalenderen på AlleOs her  

 

 • Politisk Forum er Alternativets politiske beslutningsenhed. Her samles hovedbestyrelsen, den politiske ledelse, samt to repræsentanter for alle storkredsene og behandler indkomne forslag til Alternativets politik. De har blandt andet mandat til at udvikle og vedtage ændringer i Alternativets partiprogram løbende. Læs mere her

 

ALTERNATIVET ER NYSGERRIGHED


efter at udvikle vores lokalsamfund, byer og nation. Vi vil selv tage vare på økonomien og de demokratiske beslutninger. På vores arbejdspladser og i de lokalområder, hvor vores liv leves. Uden at miste det globale udsyn og ansvaret for at finde fælles løsninger sammen med vores naboer. Også dem, der bor på den anden side af kloden.

 

 • I Alternativet øver vi os i at se, hvilke muligheder der findes lokalt. Politikerne skal være klar til at give forestillingen om magt fra sig – kort og godt skal alle være klar til at tage sit ansvar på sig, og have tillid til at andre gør det samme.

 

 • Vil du være med til at skabe verdens bedste lokalforeninger - det kan du som medlem af Alternativet. Lokalforeningerne er vores lokale satellitter, der på hver deres unikke måde sætter en lokal og grøn dagsorden. Find din lokalafdeling her

 

 

ALTERNATIVET ER EN POLITISK IDÉ


om personlig frihed, social værdighed og levende, bæredygtige fællesskaber. Et håb. En drøm. En længsel efter mening, betydning og medmenneskelige relationer. Alternativet er et svar på det, der sker i verden i dag. Rundt om os. Med os.

 

 

 • Med din og alle andre medlemmers økonomiske støtte har vi mulighed for at skabe rammer, hvor vi kan mødes i fællesskab. Her har vi rum til at netværke, udvikle vores organisation og vise andre hvem vi er, og hvad vi kan.

 

 • Det årlige landsmøde er stedet, hvor vores organisatoriske og politiske hjerte banker. Her er en formel dagsorden, med politiske taler, der vælges ny hovedbestyrelse, regnskaberne godkendes og dagen igennem bliver der diskuteret og vedtaget nye spændende, klogere og strukturelle ændringer for vores organisation.

 

 • Der er masser af folkemøder og dermed masser af muligheder for grøn aktivisme. Folkemøder som Naturmødet i Hirtshals, Ungdommens Folkemøde og Bornholms folkemøde er alle festivaler, der styrker samtalen og bygger bro mellem organisationer, politik og almindelige borgere. Vær med, der hvor du kan og find netværk med andre, der deler dit værdifællesskab.

 

 • Alles Folkemøde er Alternativets egen folkefest, hvor vi i fællesskab over hele Danmark hylder det lokale engagement og demokrati med aktiviteter, der skaber fællesskab og håb for et mere meningsfuldt samfund. Der er lokale aktiviteter i ugen op til Grundlovsdag.

 

 • Halvårsmødet er vores uformelle legeplads, der afholdes årligt i november. Her vil vi dagen igennem tage de gode samtaler og afholde workshops, der skal lægge grundstenen for, hvordan Alternativet skal udvikle sig fremover.

ALTERNATIVET ER SAMARBEJDE


Vi ved, at private virksomheder alene ikke kan løse problemerne. Det kan offentlige institutioner heller ikke. Og det kan NGO-bevægelserne heller ikke alene. Derfor skal vi opfinde helt nye koblinger og samarbejdsmodeller, hvor vi bruger det bedste fra det private, det offentlige og NGO’erne.

 

 

 • Landssekretariatet har længe drømt om at kunne prioritere tid til at indhente medlemsfordele til dig inden for virksomheder og organisationer, der støtter den bæredygtige omstilling. Tænk hvad 10.000 medlemmer kunne gøre sammen for at styrke bæredygtige virksomheder? - Vi er ikke så langt endnu, det skal nok komme - men her er, hvad vi har til dig nu.

 

 • Shåppen - få 10% medlems rabat, når du melder dig ind i Alternativet. SHÅPPEN drives at den socialøkonomiske virksomhed AltKom, her finder du Alternativets officielle kampagnematerialer. Alle varer i SHÅPPEN er nøje udvalgt på baggrund af en konkret vurdering af gevinster og omkostninger, på såvel den sociale som den økonomiske og miljømæssige bundlinje. Besøg Shåppen her

 

 • Greenspeak er Danmarks bæredygtige telefonselskab. Idéen med GreenSpeak, er at give hele deres overskud til velgørenhed og bæredygtige initiativer. Vi har en aftale med Greenspeak der giver en rigtig fin rabataftale ved oprettelse til et abonnement hos Greenspeak. Hver gang et medlem fra Alternativet opretter et abonnement hos Greenspeak, går der 100 kr til et støtteprojekt. Vi samler vores egen pulje sammen, og i fællesskab beslutter medlemmerne, hvem der skal have puljen. Se mere her

 

 

Jeg er overbevist om, at jeg kan bidrage - jeg vil gerne meldes ind nu

 

 

...læs og bliv inspireret til at være aktiv på lige netop den måde der passer til dig:

 

AKTIV I ALTERNATIVET