Cannabis

Ikon for CannabisFærre misbrugere, flere penge til behandling

Alternativet foreslår at legalisere brugen af cannabis og indføre statskontrolleret salg. Det skal være lovligt og forsvarligt at købe og producere cannabis i Danmark. Danmark har vi i over halvtreds år ført en forbudspolitik mod cannabis, der har finansieret organiseret kriminalitet og stigmatiseret og kriminaliseret brugerne af cannabis. Leglisering er en intelligent måde at løse udfordringerne på: man tager et opgør med kriminelle bander, afkriminaliserer almindelige danskere, sikrer at cannabissen ikke er tilført skadelige kemikalier, øger gennemsigtigheden og målretter kampagner og tilbud til dem, der har et misbrug.

Alternativet foreslår derfor en grøn og socialt balanceret legaliseringsreform:

  • Det statskontrollerede salg skal betinges af øget oplysning om cannabis potentielle skadelige virkninger, og indehavere af cannabisbutikker skal uddannes i disse som en forudsætning for næringsbrev.
  • Opstarten af en dansk produktion af en statsautoriseret økologisk cannabis skal understøttes med krav til kvalitet og mærkning.
  • Som led i legaliseringen skal det være lovligt at dyrke økologisk cannabis til eget forbrug, både rekreationelt og medicinsk.
  • Statens indtægter fra salget øremærkes til oplysning samt hjælp og exitprogrammer til misbrugere af cannabis og andre rusmidler.
  • Staten skal udstede næringsbreve til private til salg af statskontrolleret cannabis.