Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen er Alternativets øverste ledelse og har til opgave at sikre rammerne for Alternativet, som en stærk og markant forandringskraft.

Hovedbestyrelsen har ansvaret for en overordnet institutionel rammesætning og koordinering af hele det strategiske område i Alternativet. Opgaven er blandt andet, at alt refererer tilbage til manifest, værdier og dogmer og den samlede vision for Alternativet.

Det er også hovedbestyrelsens opgave at drage omsorg for organisationen på et praktisk plan og skabe mulighederne for en god balance mellem frivillige, ansatte og folkevalgte. Sammen skaber vi nærvær og handlekraft, så parti og bevægelse kan leve på den samme demokratiske og organiske platform med en fælles retning og en fælles forståelse af organisationens virke.

Grundtanken med alt det vi gør er at skabe et samspil mellem det organisatoriske, det politiske og det parlamentariske. Vi skal sikre, at de tre områder bliver et spejl af hinanden og udgør tre tandhjul, der arbejder på at udfolde manifest, værdier og dogmer i hele samfundet.

Daglig organisatorisk ledelse (DOL)

Daglig Organisatorisk Ledelse (DOL) varetager den daglige ledelse mellem Hovedbestyrelsens møder. DOL er en kollektiv ledelesesform, der bl.a. har fokus på kommunikation, involvering, dialog samt bedre udnyttelse af økonomi og ressourcer.

DOL består af Forperson Trine Aslaug Hansen, Næstforperson Kristian Johnsen, kasserer Dan Lundstedt, HB-medlemmer Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen  og Nicklas Hakmann Petersen samt Sekretariatschef Mark Desholm.  

Forretningsorden for Alternativets Hovedbestyrelse >

 

 

Se og kontakt de enkelte medlemmer HERUNDER

Jesper Callesen

Valgt i Københavns Omegns Storkreds

[email protected]

27281334

Torben Petersen Nicolaisen

Valgt i Sydjylland Storkreds

[email protected]

40258812

Simon Rigét

Valgt i Nordsjælland Storkreds

[email protected]

40968217

Ole Michael Dupont Kofod

Valgt i Fyn Storkreds

[email protected]

26700788

Nilas Bay-Foged

Valgt på Landsmødet 22

[email protected]

20 82 88 99

Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen

Valgt for Alternativets Unge

[email protected]

Nicklas Hakmann Petersen

Valgt på Landsmødet 22

[email protected]

50929576

Marius Enzo

Valgt på Landsmødet 23

[email protected]

Lars Holstein

Valgt i Midt- og Vestjylland Storkreds

[email protected]

+4524259557

Carsten Roed Jensen

Valgt i Bornholm Storkreds

[email protected]

51512811

Carsten Borup

Valgt i Østjyllands Storkreds

[email protected]

20806900

Anne-Marie Junker Hemmeth

Valgt i Nordjylland Storkreds

[email protected]

25114984

Dan Lundstedt

Valgt i Sjælland Storkreds

[email protected]

60823612

Kristian Johnsen

Næstforperson. Valgt i København Storkreds

[email protected]

Trine Aslaug Hansen

Forperson. Tillidsperson. Valgt på Landsmødet 23

[email protected]

30138008