Hovedbestyrelsen


HOVEDBESTYRELSEN 

Hovedbestyrelsen er Alternativets øverste ledelse og har til opgave at sikre rammerne for Alternativet, som en stærk og markant forandringskraft.

Hovedbestyrelsen har ansvaret for en overordnet institutionel rammesætning og koordinering af hele det strategiske område i Alternativet. Opgaven er blandt andet, at alt refererer tilbage til manifest, værdier og dogmer og den samlede vision for Alternativet.

Det er også hovedbestyrelsens opgave at drage omsorg for organisationen på et praktisk plan og skabe mulighederne for en god balance mellem frivillige, ansatte og folkevalgte. Sammen skaber vi nærvær og handlekraft, så parti og bevægelse kan leve på den samme demokratiske og organiske platform med en fælles retning og en fælles forståelse af organisationens virke.

Grundtanken med alt det vi gør er at skabe et samspil mellem det organisatoriske, det politiske og det parlamentariske. Vi skal sikre, at de tre områder bliver et spejl af hinanden og udgør tre tandhjul, der arbejder på at udfolde manifest, værdier og dogmer i hele samfundet.


Daglig organisatorisk ledelse (DOL)

Hovedbestyrelsen har pr. juni 2019 nedsat en Daglig organisatorisk ledelse (forkortet "DOL") til at varetage den daglige ledelse mellem Hovedbestyrelsens møder. Daglig organisatorisk ledelse er en kollektiv ledelesesform, der bl.a. har fokus på kommunikation, involvering, konflikthåndtering og dialog, bedre udnyttelse af økonomi, ressourcer og samtænkning af sekretariaterne.​​​​​​ (sidstnævnte påbegyndt sommer 2019).​ 

DOL består af Forperson Poul Brandrup, Næstforperson Bine Siefert, Kasserer Torben Nicolaisen, talsperson Jesper Callesen og Anne-Marie Gertsen. 

Derudover er Marianne Karlberg valgt som tillidsperson i HB for at sikre bestyrelsens interne arbejdsmiljø.


Forretningsorden for Alternativets Hovedbestyrelse >

 

 

Se og kontakt de enkelte medlemmer HERUNDER

Poul Brandrup

Forperson. Valgt på landsmødet 2019

[email protected]

23484140

Anne-Marie Gertsen

Næstforperson. Valgt i Nordjylland Storkreds

[email protected]

25114984

Jesper Callesen

Næstforperson. Valgt på landsmødet 2019

[email protected]

27281334

Torben Petersen Nicolaisen

Kasserer. Valgt i Sydjylland Storkreds

[email protected]

40258812

Erik Stent Pedersen

Valgt i Fyn Storkreds

[email protected]

Jens-Christian Bay Rasmussen

Valgt i Nordsjællands Storkreds

[email protected]

31748595

Kåre Wangel

Valgt på landsmødet 2019

[email protected]

20681012

Lars Bonde Lindberg

Valgt på landsmødet 2019

[email protected]

28191111

Mads Damgaard Mortensen

Valgt i Østjylland Storkreds

[email protected]

Thomas Vestergaard

Valgt i Midt- og Vestjylland Storkreds

[email protected]

Tom Hjorth Grove

Valgt i Bornholms Storkreds

[email protected]

42724887