Hovedbestyrelsen

hb_billede.png

Hovedbestyrelsen er Alternativets øverste ledelse og har til opgave at sikre rammerne for Alternativet, som en stærk og markant forandringskraft.

Hovedbestyrelsen har ansvaret for en overordnet institutionel rammesætning og koordinering af hele det strategiske område i Alternativet. Opgaven er blandt andet, at alt refererer tilbage til manifest, værdier og dogmer og den samlede vision for Alternativet.

Det er også hovedbestyrelsens opgave at drage omsorg for organisationen på et praktisk plan og skabe mulighederne for en god balance mellem frivillige, ansatte og folkevalgte. Sammen skaber vi nærvær og handlekraft, så parti og bevægelse kan leve på den samme demokratiske og organiske platform med en fælles retning og en fælles forståelse af organisationens virke.

Grundtanken med alt det vi gør er at skabe et samspil mellem det organisatoriske, det politiske og det parlamentariske. Vi skal sikre, at de tre områder bliver et spejl af hinanden og udgør tre tandhjul, der arbejder på at udfolde manifest, værdier og dogmer i hele samfundet.

Hovedbestyrelsen har en forperson og to næstforpersoner, der sammen udgør forpersonskabet. 

 

Michael Jellesmark

Forperson

michael.jellesmark@alternativet.dk

30494342

Eva Böcher Lassen

Næstforperson

Eva.lassen@alternativet.dk

60675087

Jesper Callesen

Næstforperson

jesper.callesen@alternativet.dk

27281334

Anne-Marie Gertsen

Bestyrelsesmedlem

amgertsen1@gmail.com

25114984

Bonnie Jensen

Bestyrelsesmedlem

bonniejensen@hotmail.dk

Gitte Menaka Hansen

Bestyrelsesmedlem

Jesper Arp Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

jesper.arp@alternativet.dk

60674254

Linnea Winblad Madsen

Bestyrelsesmedlem

linwmadsen@gmail.com

52490401

Nilas Bay-Foged

Bestyrelsesmedlem

nilas.bay.foged@alternativet.dk

20828899

Poul Brandrup

Bestyrelsesmedlem

poul.brandrup@alternativet.dk

23484140

Vilhelm Stamp Nordahl Møller

Bestyrelsesmedlem

vilhelm.nordahl@alternativet.dk

51277310

Theis Krarup Hansen

Suppleant

theiskraruphansen@gmail.com

51889089

Torben Petersen Nicolaisen

Suppleant

torben@system-design.dk

40258812