Hovedbestyrelsen


HOVEDBESTYRELSEN 

Hovedbestyrelsen er Alternativets øverste ledelse og har til opgave at sikre rammerne for Alternativet, som en stærk og markant forandringskraft.

Hovedbestyrelsen har ansvaret for en overordnet institutionel rammesætning og koordinering af hele det strategiske område i Alternativet. Opgaven er blandt andet, at alt refererer tilbage til manifest, værdier og dogmer og den samlede vision for Alternativet.

Det er også hovedbestyrelsens opgave at drage omsorg for organisationen på et praktisk plan og skabe mulighederne for en god balance mellem frivillige, ansatte og folkevalgte. Sammen skaber vi nærvær og handlekraft, så parti og bevægelse kan leve på den samme demokratiske og organiske platform med en fælles retning og en fælles forståelse af organisationens virke.

Grundtanken med alt det vi gør er at skabe et samspil mellem det organisatoriske, det politiske og det parlamentariske. Vi skal sikre, at de tre områder bliver et spejl af hinanden og udgør tre tandhjul, der arbejder på at udfolde manifest, værdier og dogmer i hele samfundet.

Daglig organisatorisk ledelse (DOL)

Daglig Organisatorisk Ledelse (DOL) varetager den daglige ledelse mellem Hovedbestyrelsens møder. DOL er en kollektiv ledelesesform, der bl.a. har fokus på kommunikation, involvering, dialog samt bedre udnyttelse af økonomi og ressourcer.

DOL består af Forperson Trine Aslaug Hansen, Næstforperson Kristian Johnsen samt HB-medlemmer Carsten Borup, Dan Lundstedt og Tine Busk.

Forretningsorden for Alternativets Hovedbestyrelse >

 

 

Se og kontakt de enkelte medlemmer HERUNDER

Trine Aslaug Hansen

Forperson. Valgt på Landsmødet 21

[email protected]

30138008

Kristian Johnsen

Næstforperson. Valgt i København Storkreds

[email protected]

Dan Lundstedt

Valgt i Sjælland Storkreds

[email protected]

60823612

Carsten Borup

Valgt i Østjyllands Storkreds

[email protected]

20806900

Gustav Sieg Sørensen

Valgt i Nordjylland Storkreds

[email protected]

51724673

Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen

Valgt for Alternativets Unge

[email protected]

40189674

Nilas Bay-Foged

Valgt på Landsmødet 21

[email protected]

Simon Rigét

Valgt i Nordsjælland Storkreds

[email protected]

40968217

Tenna Duch Schaldemose

Valgt på Landsmødet 21

[email protected]

51235821

Thomas Quist Mortensen

Valgt på landsmødet 21

[email protected]

42736897

Thomas Vestergaard

Valgt i Midt- og Vestjylland Storkreds

[email protected]

Tine Busk

Valgt på Landsmødet 21

[email protected]

Torben Petersen Nicolaisen

Valgt i Sydjylland Storkreds

[email protected]

40258812

Jesper Callesen

Valgt i Københavns Omegns Storkreds

[email protected]

27281334