Hovedbestyrelsen

hb_billede.png

Hovedbestyrelsen er Alternativets øverste ledelse og har til opgave at sikre rammerne for Alternativet, som en stærk og markant forandringskraft.

Hovedbestyrelsen har ansvaret for en overordnet institutionel rammesætning og koordinering af hele det strategiske område i Alternativet. Opgaven er blandt andet, at alt refererer tilbage til manifest, værdier og dogmer og den samlede vision for Alternativet.

Det er også hovedbestyrelsens opgave at drage omsorg for organisationen på et praktisk plan og skabe mulighederne for en god balance mellem frivillige, ansatte og folkevalgte. Sammen skaber vi nærvær og handlekraft, så parti og bevægelse kan leve på den samme demokratiske og organiske platform med en fælles retning og en fælles forståelse af organisationens virke.

Grundtanken med alt det vi gør er at skabe et samspil mellem det organisatoriske, det politiske og det parlamentariske. Vi skal sikre, at de tre områder bliver et spejl af hinanden og udgør tre tandhjul, der arbejder på at udfolde manifest, værdier og dogmer i hele samfundet.

Hovedbestyrelsen har en forperson og to næstforpersoner, der sammen udgør forpersonskabet. 

 

Michael Jellesmark

Forperson

michael.jellesmark@alternativet.dk

30494342

Bonnie Jensen

Næstforperson

bonnie.jensen@alternativet.dk

Jesper Callesen

Næstforperson

jesper.callesen@alternativet.dk

27281334

Theis Krarup Hansen

Kasserer

theiskraruphansen@gmail.com

51889089

Anne-Marie Gertsen

Bestyrelsesmedlem

amgertsen1@gmail.com

25114984

Gitte Menaka Hansen

Bestyrelsesmedlem

Jesper Arp Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

jesper.arp@alternativet.dk

60674254

Linnea Winblad Madsen

Bestyrelsesmedlem

linwmadsen@gmail.com

52490401

Torben Petersen Nicolaisen

Bestyrelsesmedlem

torben@system-design.dk

40258812

Vilhelm Stamp Nordahl Møller

Bestyrelsesmedlem

vilhelm.nordahl@alternativet.dk

51277310