Et helt andet landbrug

I Alternativet elsker vi det danske landbrug!

Vi ønsker at udvikle det – i stedet for at afvikle det. Vi ønsker, at vi i Danmark skal producere fremtidens sunde, grønne fødevarer. At landbruget skal have en central plads i det bæredygtige samfund, som er Alternativets vision.

Det kræver dog en markant omstilling. Ja, vi vil gå så langt som at sige, at det kræver en landbrugsrevolution.

En omstilling, der skal favne erhvervet på den lange bane

Vi ønsker ikke en omstilling, der går imod landmændene. Nej, vi ønsker en omstilling, som skal favne erhvervet – også på den lange bane. For det danske landbrug har et enormt potentiale. Både for det danske samfund i form af produktion af de fødevarer, vi spiser og lever af. Men også på globalt plan. Danmark skal være bannerfører og fyrtårn. Vi skal gå forrest og skabe de fødevarer og den fødevareproduktion, som hele verden har brug for.

Alternativets tre overordnede målsætninger

Alternativet har tre overordnede målsætninger på landbrugsområdet.

  • Vi skal have et 100 procent regenerativt landbrug, hvor naturen inviteres ind – ikke udpines. Lige nu udpiner vi jorden i en grad, så fremtidens generationer får svært ved at dyrke mad.
  • Vi skal kun producere det kød, vi selv kan spise. Det vil betyde en reduktion af kødproduktionen på 86% og en CO2-reduktion på 8,2 millioner tons CO2e. I stedet skal dansk landbrug producere og eksportere grønne fødevarer.
  • Vi skal udfase den konventionelle husdyrproduktion. Alt for mange dyr lever i dag et mareridt i landbruget. De dyr, vi skal holde, skal have det markant bedre. De skal have plads og adgang til det fri.

Det er afgørende for klimaet, naturen og miljøet, at vi kommer ind i kampen for en bæredygtig fødevareproduktion. For os - men ikke mindst for de næste gene- rationer. Vi er en del af naturen. Det skal vi forstå og leve efter.

Vi ønsker, at det danske landbrug bliver en reel frontkæmper imod nutidens land- brugskultur. At det bliver en medspiller i omstillingen til Det Bæredygtige Sam- fund.

De første skridt!

Dette udspil beskriver, hvordan vi tager de første skridt. Først udpensles den overordnede vision og de tre målsætninger.

Læs udspillet