Fremtidens Jobcenter

24. august 2022

Illustration af fremtidens jobcenter

Et af de største potentialer i dansk beskæftigelsespolitik er at frisætte den ledige arbejdskraft fra industrisamfundets kasser, kontrol og disciplinering. Vanetænkningen fra fortiden hersker stadig her – endda forstærket gennem de seneste årtier i forsøg på at øge arbejdsudbuddet ved at gøre livet som arbejdsløs mere trælsomt. Med dette forslag vil Alternativet tage et opgør med et af de helligste dogmer i dansk politik.

Det er tydeligt for de fleste at beskæftigelsespolitikken og jobcentrene fejler på mange områder. Både borgere, jobcentermedarbejdere, fagforeninger, virksomheder, social- og sundheds- sektoren klager over mangel på fleksibilitet og almindelig sund fornuft. Alligevel bliver det ved de politiske lappeløsninger – selv efter at Kommunernes Landsforening har anbefalet at skrotte hele lovgivningen og begynde forfra.

Historisk har der i de liberale demokratier været en bevægelse væk fra tvang og disciplinering af arbejdskraften henimod større grader af frisættelse og økonomisk tryghed. Fra stavnsbåndets ophævelse, slaveriets ophør, rettigheder for lønmodtagere og Grundlovens bestemmelse om, at enhver uden egen indkomst skal sikres økonomisk af samfundet – Alternativet vil have vores samfund videre på den vej.

Hvis vi skal væk fra de uendelige lappeløsninger og skabe fremtidens jobcenter, må vi gå til problemets rod. Hvis vi bare skrotter de nuværende 30.000 siders regler og begynder forfra, risikerer vi at gentage fortidens fejl. Vi må forstå, hvorfor vi er endt med et over-bureaukratiseret jobcenter-system, hvor de faglige medarbejdere må bruge langt mere tid på systemets behov end på borgernes og virksomhedernes behov.

Gennemgår man beskæftigelseslovgivningen bliver det klart, at en stor del af reglerne udspringer af rådighedspligten og de deraf følgende krav, sanktioner, afgrænsninger og undtagelser. Det er en uundgåelig konsekvens af de kraftige myndighedsindgreb, som rådighedspligten giver anledning til.

Derfor er præmissen for Alternativets forslag om fremtidens jobcenter, at vi afskaffer rådigheds- pligten. I dag hedder det i lovgivningen at “hvis man kan arbejde, skal man arbejde”. Vi har tillid til at vores sociale norm om, at “hvis man kan arbejde, bør man arbejde” er stærk nok til at klare sig uden et “skal”-lovbud. Specielt når arbejdsbegrebet udvides så det ikke udelukkende betyder lønarbejde. Det åbner til gengæld mange nye muligheder for at indrette vores beskæftigelses- indsats og jobcentre baseret på tillid, faglighed og forpligtende fællesskaber.

Det giver reel mulighed for at adskille beskæftigelses- og social-indsats, hvor vi i dag blander de to sammen på uheldige måder, hvor jobcentret alt for ofte står i vejen for sociale og sundhedsmæssige indsatser.

Det kræver en anden rammesætning – på de næste sider præsenterer vi Alternativets bud på en organisering af fremtidens jobcenter – som bør hedde noget helt andet.

Læs udspillet