Vær med til at skabe politik

Her på siden kan du lære mere om: 

  • Et eksempel på, hvordan man kan lave politik: Charlie og genteknologi. 
  • Hvorfor vi laver politik sammen
  • Politiske aktiviteter i Alternativet
  • Hvordan vi vedtager politik i Alternativet
  • Hvordan du selv kan komme i gang
  • Hvilken politik, der er på vej lige nu
  • Vi vil være endnu bedre! 

Charlie laver politik om genteknologi

My Video!

Hvorfor laver vi vores politik sammen? 

I Alternativet tror vi på, at den bedste politik laves af os alle sammen og på, at Flere ved Mere. Gennem demokratiske samtaler, åben formidling og fælles skabelse af politik kvalificerer vi den politiske debat, involverer flere borgere i demokratiet og skaber bedre løsninger for alle. Det er ny politisk kultur.

Læs mere om Ny Politisk Kultur i vores partiprogram.

Politiske aktiviteter i Alternativet 

I Alternativet forstår vi politisk engagement bredt. Det skal være muligt for alle at engagere sig i de aktiviteter, der giver mening, politisk autoritet og berejstring. Overordnet set arbejder vi med tre hovedaktiviteter: 

 

samtalefigur.png


Demokratisk samtale

er arrangementer hvor vi samtaler, debatterer, diskuterer, lærer, bliver klogere, danner relationer og udvikler os sammen. Det kan være Politiske Saloner, samtaler om middagsbordet og snakke med gode gamle eller nye venner. Her er formålet ikke at blive enige om noget, eller at vedtage politik. Den demokratiske samtale har værdi i sig selv.


Udarbejdelse af politik

er der hvor vi skaber, konkretiserer og kvalificerer Alternativets politik i fællesskab. I praksis foregår det ofte på initiativ af en arbejdsgruppe af medlemmer og folkevalgte og gennem inddragende processer som Politiske Laboratorier. Du kan læse mere om, hvordan politik bliver vedtaget og brugt her på siden. 
 


Formidling

er det vi siger til os selv og andre om Alternativets politik og projekt. Formidling kan være informationsarrangementer, debatter, blogindlæg. Især folkevalgte formidler Alternativets politik, og formidlingen åbner op for kritik, reflektering og videreudvikling af eksisterende politik.

 

 

Hvordan vedtager vi politik i Alternativet?  

I Alternativet vedtager vi politik på forskellige måder, alt efter hvilken slags politik, der er tale om. 

VISIONER en kort beskrivelse af hvad Alternativet ønsker inden for et afgørende politisk område, formuleret som et politisk ønske, der umiddelbart er uden for rækkevidde, men inden for synsvidde. Det er en hensigtserklæring om en fremtid, som Alternativet vil arbejde hen imod. Visioner vedtages i Politisk Forum

FORSLAG er konkrete, politiske forslag, der kan lede samfundet eller verden i retning af Alternativets visioner. Forslag udarbejdes og vedtages af Alternativets medlemmer. Dette sker i Politisk Katalog

 

Sådan kommer du i gang

Du kan selv planlægge eller deltage i de demokratiske og politiske aktiviteter, der giver mening for dig. I håndbogen kan du få viden om procedurer for formel vedtagelse af politik; krav til den udarbejdede politik samt inspiration til forskellige demokratiske og politiske aktiviteter. Du kan også altid tage fat i Majken Mac fra Landssekretariatet på [email protected]

Måske er der noget af den politik, der allerede er på vej, du er interesseret i?

 

Politik på tegnebrættet

I kalenderen på AlleOs kan du se demokratiske og politiske aktiviteter, der er i nærheden af dig.

 

Vi vil være endnu bedre! 

At udvikle politik i fællesskab er både sjovt, inspirerende, svært og krævende, og derfor øver vi os sammen i, at blive bedre og udvikle vores aktiviteter og metoder. På denne tråd på Dialog kan du stille spørgsmål, komme med kritik, gode idéer og erfaringer, til den måde, vi sammen udvikler vores politik på.