medlemsmandatet_topslider_ny.png

Medlemsmandatet

I Alternativet arbejder vi løbende for at udvikle medlemsdemokratiet. Det gør vi på forskellige måder og et af disse er “Medlemsmandatet”.

Når Folketinget tager stilling til, hvad et parti mener om et givent lovforslag eller beslutningsforslag, stemmer de fleste partier - inklusiv Alternativet - ofte som én samlet gruppe, når de går i salen. Dvs. de enkelte medlemmer af Folketinget stemmer det samme som deres partifæller, når de trykker på knappen.

Grundloven fastslår, at medlemmer af Folketinget er uafhængige. Det vil sige, at de frit kan stemme efter deres overbevisning, når de skal stemme for beslutningsforslag og lovforslag i Folketingssalen. De har altså ikke pligt til at tage hensyn til, hvad deres parti eller vælgere siger. Det efterstræbes imidlertid oftest, og det gør vi også i Alternativet.


Afgiver mandatet til medlemmerne
Dog er der tilfælde, hvor gruppen har særligt svært ved at opnå enighed omkring en given afstemning. Der hersker stor tvivl i gruppen, fordi emnet politisk set kan være gyldigt fra flere perspektiver inden for en Alternativsk optik. Der er ikke et klart svar på emnet i partiprogrammet, eller der kan være personlige årsager hos den enkelte MF’er til at stemme ja eller nej. Her kan Alternativets Folketingsgruppe vælge at sætte de enkelte folketingsmedlemmer fri og lad dem stemme individuelt. I Alternativet har vi imidlertid endnu en mulighed. Vores Folketingsgruppe kan i disse tilfælde vælge at give mandatet videre til medlemmerne. Dvs. medlemmerne kan (hvis 10% af medlemsskaren) benytter sig af afstemningen bestemme, hvad gruppen skal stemme i salen til et givent forslag.


Vigtige pointer
Medlemsmandatet er Alternativets Folketingsgruppe på Christiansborg, der i særlige tilfælde vælger at spørge medlemmerne om hjælp til at tage en beslutning. Gruppen har nedsat følgende regler for afstemningen:

To betingelser skal være opfyldt for, at et medlemsmandat er gældende:

  • 10% eller over af medlemmerne skal afgive deres stemme, så det ikke kun er en brøkdel af medlemmerne, der bestemmer. Ved en stemmeprocent under 10% er resultatet kun vejledende. 
  • Der skal være over 50% til én af valgmulighederne, og dermed et klart og tydeligt mandat fra medlemmerne.


Der er tre valgmuligheder, der leder til forskellige aftryk i folketingssalen:

  • Ved flertal (over 50%) for “Ja” til forslaget stemmes der grønt i salen
  • Ved flertal (over 50%) for “Nej” til forslaget stemmes der rødt i salen
  • Ved flertal (over 50%) for “Ved ikke” til forslaget stemmes der gult i salenHistorik – medlemsmandat
Vi har arbejdet med medlemsmandatet siden 2017, og det er primært Folketingsgruppen, der har afholdt disse afstemninger. På sigt ønsker Alternativet at udvide medlemsmandatet til vores lokale politikeres arbejde. På sigt vil vi gerne udvide til ikke bare at inddrage medlemmer men også borgere mere i det politiske maskinrum.

  • Januar 2019: Forbud mod minkavl. 11% af medlemmerne stemte. 82% stemte for et forbud mod minkavl i Danmark, 12% imod, 5% ved ikke. Læs mere her.
  • Februar 2018: Forslag om dobbeltmandater (inkl. facebook-livestreamet debat): Vi skal stemme for SF’s forslag om at forbyde dobbeltmandater. I alt har 15% af vores medlemmer stemt (10% var påkrævet), 82% er for forslaget, 14% imod, 3% synes vi skal stemme blankt og 1% har svaret "ved ikke".
  • April 2017: Blasfemiparagraffen: Der svarede 27 pct af medlemmerne eller lidt over 2900. (inkl. livestreamet ekspertoplæg + debat på facebook)
  • Maj 2017: Forslag om indbrudssikring: Forslag til folketingsbeslutning om forebyggelse af indbrud i private hjem.