Organisationen

organisationen_billede.png

 

Hovedbestyrelsen er Alternativets øverste ledelse, og rammesætter hele Alternativets virke. Den daglige drift af Alternativet er uddelegeret til sekretariatsledeleren af Sekretariatet (Den Grønne Gang).  På Den Grønne gang sidder både de medarbejder som understøtter det organisatoriske arbejde, samt de medarbejder der sidder med det daglige parlamentariske arbejde for vores folketingsmedlemmer. De arbejder med rådgivning omkring politiske udmeldinger og parlamentariske forhandlinger. Alternativets presseafdeling sidder også på Den Grønne Gang. 

Organisationen har et dialogrådsom er valgt i storkredsene og et vedtægtsudvalg, der er valgt på Landsmødet. Dertil kommer en række udvalg, herunder læringsudvalget, som alle er nedsat af hovedbestyrelsen.

Politisk Forum er Alternativets strategiske, politiske udviklings- og ledelsesforum. Her besluttes de politiske visioner og ændringer i partiprogrammet.

Alternativet er organiseret i 10 storkredse med knap 100 lokalforeninger – de kan altid bruge en ekstra hånd, hvis du er interesseret.

De folkevalgte udgør 19 kandidater valgt til kommunalbestyrelserne, 3 til regionsråd og 5 folketingsmedlemmer. Folketingsgruppen er organiseret med en politisk leder, en gruppeforperson og en politisk ordfører, som tilsammen udgør daglig politisk ledelse. De fastlægger den daglige politiske linje med reference til partiprogrammet. 

REgnskaber

Hvis du er interesseret i at se vores regnskaber kan du finde dem her >