Vores historie

voreshistorie_billede.png

 

Den 27. November 2013 præsenterede Uffe Elbæk og Josephine Fock, ved et større pressemøde på Christiansborg, tankerne og ambitionerne bag Alternativet som nyt politisk parti i Danmark.

Til flere politiske kommentatorers overraskelse, rummede præsentationen af det nye parti ikke et egentligt politisk program. I stedet for fremlagde Uffe Elbæk og Josephine Fock Alternativets værdigrundlagpolitiske manifest og endelig idéen og overvejelserne bag at bruge ”crowd-sourcing som arbejdsmetode i udviklingen af det kommende partiprogram.

Denne prioritering var et politisk kontroversielt men samtidig meget bevidst valg. For hvis man – som Alternativet – ønskede en ny og langt mere levende og involverende politisk kultur, bør den være drevet frem af en forståelse for at ”flere ved mere”. Og samtidig rumme et opgør med den ”top-down” og ”management by fear”-ledelse der desværre ofte præger de gamle politiske partier.

Derfor blev pressemødet den 27. November 2013 én stor invitation til danskerne om at være med til at udvikle Alternativets politisk program. En invitationen der blev gentaget senere sammen eftermiddag på Vesterbro-baren Vela  hvor Alternativets initiativgruppe var rykket hen efter præsentationen på Christiansborg.

Efterfølgende sagde mere end 700 danskere ja til denne invitation. Og i februar 2014 gik Alternativet i gang med at afvikle 20 politiske laboratorier, hvor det egentlig politiske udviklingsarbejde forgik. Det hele kulminerede med fremlæggelsen af udkast til partiprogram på Alternativets årsmøde i Aarhus den 24. maj, 2014. Udkastet blev med en række konkrete ændringsforslag endelig vedtaget på samme årsmøde.

Resten er historie, kunne man sige.

Men stop. For hvor kom Alternativet egentlig fra? For partiet opstod vel ikke ud af den fri luft?

Nej – selvfølgelig ikke. Forud for præsentationen på Christiansborg den 27. November 2013 var gået små tre måneders intenst udviklingsarbejde. Et arbejde der blev fulgt helt tæt af journalisten, Isabella Hindkjær, fra netmediet Zetland.

Zetland havde som det eneste danske medie fået lov til at følge denne første sårbare politiske periode af Alternativets historie. Aftalen mellem Alternativet og Zetland var, at Isabella Hindkjær havde fri adgang til alle møder, emails og dokumenter uden nogen form for indblanding fra Alternativets side.

Man kan sige, at Alternativet valgte at tage sin egen medicin, når det handler om gennemsigtighed i de politiske beslutningsprocesser. Ud af denne gensidige tillid mellem Alternativets initiativgruppe og Zetland kom singlen, En Alternativ BegyndelseDette journalistiske dokument er et helt unikt indblik i, hvad der skulle til, før man var klar til at præsentere Alternativet for offentligheden.

Stort set alle mellemregninger er med. Også de mere krøllede og upræcise af slagsen. For under en så kompleks og eksperimenterende arbejdsproces, opstår der selvfølgelig øjeblikke af politisk usikkerhed, mentale rundture og organisatoriske snubletrin.  Anderledes kan det ikke være.

Arbejdet med at udvikle konceptet for det nye parti gik for alvor i gang, da Uffe Elbæk trådte ud  af den radikale folketingsgruppe den 13. September 2013. Begrundelsen for denne beslutning beskrev han senere selv i en større kronik i Politiken.

Men de allerførste overvejelser om et nye parti var allerede formuleret en måned tidligere. For da havde Uffe Elbæk, på gentagne opfordring fra de frivillige han på det tidspunkt arbejde sammen med, skrevet et første grundkoncept for et nyt entreprenant grønt parti i Danmark. Når man i dag genlæser grundkonceptet slår det en, hvor mange af de oprindelige tanker der den dag i dag stadig udgør den konceptuelle og værdimæssige rygrad i partiet.

Hvad der også bliver tydeligt, når man læser dette første konceptpapir, er, hvor mange af de tanker der her bliver sat ord på der tager direkte afsæt i Uffe Elbæks tidligere erfaringer som politisk iværksætter.

Ikke mindst de to seneste politiske initiativer han havde været ansvarlig for. Nemlig hans politiske valgkampagne Et andet skema (2010-11) og det politiske kommunikationsprojekt Under Radaren (foråret 2013).

I en ikke publiceret tekst fra 2012 reflekterer Uffe Elbæk over den netop overståede valgkampagne. I papiret samler han op på de vigtigste politiske og organisatoriske erfaringer hans kampagneteam gjorde sig. Ikke mindst når det gælder de tre centrale hovedaktiviteter i kampagnen:
 

  1. De månedlige politiske salon-arrangementer i Klub Mod. Programmet for disse saloner var enkelt: Først en samtale med en person der havde udvist særlig bemærkelsesværdigt politisk mod. Derefter en dialog med publikum. Og endelig sluttede arrangementet altid af med et eller flere kunstneriske indslag.
     
  2. De tværpolitiske mini-laboratorier/politiske home parties 48 Termokanderder fandt sted hver anden mandag. Disse arrangementer havde også en helt fast struktur. En times seriøs løsningsorienteret samtale hjemme hos en københavner privat om et på forhånd givet politisk spørgsmål.

    Navnet 48 Termokander kom sig af, at man tog afsæt i et ud af i alt 48 principielle politiske spørgsmål. Og at der altid stod en termokande kaffe på bordet, når samtalen gik i gang. Samtaler blev filmet og siden klippet ned til en ca. 10 minutter lang film der efterfølgende blev lagt ud på nettet til videre inspiration og diskussion.
     
  3. De større tematisk anlagte offentlige debat-arrangementer der alle blev afviklet på Akademiet for Utæmmet Kreativitet. På disse arrangementer deltog normalt det samme politiske panel bestående af Mogens Jensen (S), Pernille Frahm (SF) og Uffe Elbæk (B). Igen var der altid et eller flere kunstneriske indslag undervejs i debatten.


Hvis man læser dokumentet om Et andet skema-valgkampagnen, ser nogle af de små ti-minutters film fra 48 Termokander eller undersøger afviklingsdesignet bag Klub Mod – for slet ikke at snakke om aktiviteterne under de tre hektiske afsluttende valgkampsuger –er der et klart overlap mellem Et andet skema’s kulturelle, organisatoriske og værdimæssige DNA-kode og så grundkonceptet for Alternativet.

Hvis man derudover supplerer med erfaringerne fra det politiske kommunikations-projekt Under Radaren – hvor fokus var at identificere alt det gode der allerede sker i Danmark set i et 4. Sektor-perspektiv kan man se, at både Et andet skema-valgkampagnen og Under Radaren-projektet hver for sig og ikke mindst sammen, var den erfaringsmuld der skulle til, før en ide om et nyt politisk parti og bevægelse i Danmark havde nok kraft at vokse fra.

Derfor skal der også herfra lyde en kæmpe tak til alle jer der i sin tid brugte så megen frivillig arbejde og kreativ energi på at gøre Et andet skema-valgkampagnen og Under Radaren til de politiske succeser de var og er.

Det er på jeres skuldre, at Alternativet i dag står.

Tak for den udsigt.

 

bliv medlem