Værdier

Alternativet tager afsæt i seks kerneværdier, der kendetegner interne og eksterne arbejdsprocesser såvel som konkrete politiske udspil.

De seks kerneværdier er:

Mod - Mod til at se problemerne i øjnene, men også mod på den fremtid, der er vores.

Generøsitet - Alt, hvad der kan deles, skal deles med dem, der har lyst.

Gennemsigtighed - Alle skal have mulighed for at se os over skulderen- både på gode og dårlige dage.

Ydmyghed - Overfor opgaven, overfor dem, vi står på skuldrene af og overfor dem, der kommer efter os.

Humor - Uden humor ingen kreativitet. Uden kreativitet ingen gode idéer. Uden gode idéer ingen skaberkraft. Uden skaberkraft intet resultat.

Empati - At sætte sig i den andens sted og se verden derfra. Og derpå skabe løsninger, hvor alle vinder.

Værdierne bliver ikke bare pudset af, når der skal holdes skåltaler. De seks kerneværdier skal være konstante pejlemærker, synlige i det daglige politiske arbejde. I den måde vi tænker, taler og handler på. Fra debatarrangementer over politiske udspil til kampagneafvikling.
 

støt os