Familie

Ikon for familieTid. Nærvær. Frihed.

I Alternativet arbejder vi for en socialt bæredygtig familiepolitik. Vi ønsker et samfund, hvor der er langt mere fokus på trivsel, livskvalitet og sammenhold. Vi ønsker, at der skal være tid og rum til at pleje de nære relationer og skabe familieliv med nærvær, samvær, kys og kram. Den teknologiske udvikling er stærkt tilstedeværende i de flestes hverdag, og mere tid er ikke nødvendigvis løsningen, hvis vi alligevel ikke får sluppet skærmen og formår det nærværende samvær. I Alternativet har vi lyst til at tage diskussionen om hvor meget skærme skal fylde, og tage alvorligt at vi rent faktisk ikke ved nok om, hvad de gør ved børn og voksnes hjerner og sociale kapacitet.

Vi vil skabe rammer der gør vores daginstitutioner endnu bedre – bedre på den måde at alle har det bedre. Fordi vi mener at god trivsel hos børn og voksne er helt afgørende i forhold til at skabe gode trygge pasningsmiljøer, der kan støtte barnet i dets naturlige udvikling. Det skal være trygt at aflevere sit barn i sunde, velfungerende og trygge daginstitutioner. Samtidig skal der være plads til andre former for pasning, da det er vigtigt at værne om familiernes frihed til at vælge det, der passer bedst til dem.

Vi vil gøre barsel simpel og i en ny form, der fremmer begge forældres mulighed for at tage barsel, uden miste blikket for barnets bedste. Vi vil indrette arbejdsmarkedet, så det i langt højere grad tilpasser sig til Danmarks borgere og ikke den anden vej rundt. Ingen forældre må være så pressede, at de føler sig nødsagede til at aflevere deres syge barn i institution. Alternativet ønsker at indføre strukturer, der gør det muligt at blive hjemme og pleje sine kære, og gå op og ned i tid i takt med at behov og ressourcer kontinuerligt forandrer sig. Alternativets moderne familiepolitik skal medvirke til at sikre balancen, trivslen, meningen og livsglæden i hverdagen.

Er p.t under revision i vores politiske forum. For yderligere info, kontakt Mira Issa Bloch; Tlf. 27498924


Konkrete forslag og udspil