Alternativet ønsker et samfund med en helhedsorienteret helbredsforståelse og indsats. En forståel- se for sammenhængen mellem krop og psyke, og hvordan vores relationer og miljøet i bred forstand påvirker vores velbe ndende. Vi ønsker et samfund, hvor det hele menneske er i fokus, hvor færre bliver syge, fordi forebyggelsesindsatsen prioriteres, og indsatserne komplementeres af alternative behandlingsformer. Vi ønsker at tage udgangspunkt i det enkelte menneskes helbred og trivsel - på tværs af fagspecialer og sektorer.

En del af de sundhedsmæssige problemer, vi som mennesker kæmper med, er samfundsskabte. Men- nesker er fx ikke skabt til at sidde i timevis, ikke skabt til vedvarende stress, ikke skabt til mange års fysisk nedslidende arbejde, ligesom vi ikke er skabt til at adskille håndens og åndens arbejde og til at sidde isolerede i egne hjem osv. Mennesker er skabt til positive fællesskaber. I Alternativet erkender vi, at vi lever i et samfund, der medvirker til at gøre os syge. Af ensomhed, overbelastning eller af mangel på mening i dagligdagen.

Vi mener, at de samlede udfordringer bør føre til løsninger og svar, der er langt mere nysgerrige og helhedsorienterede end tilfældet er i dag.

Derfor har vi udviklet en række vigtige forslag, som har til formål at styrke vores alle sammens sund- hed og mentale trivsel. Forslagene retter sig både mod kommuner, regioner og stat.
Vi håber, I vil læse det med stor interesse.

Kærlig hilsen Alternativet

LÆS HELE UDSPILLET HER >