Ministeriet for Mennesker på Flugt og Nye Danskere

med et nyt ministerium for mennesker på flugt og nye danskere vil vi samtænke spørgsmålet om migration, flygtninge, fattigdom, ulighed og klima i verdens fattige lande og nyt medborgerskab, asyl og vores ansvar i danmark.

Med et nyt ministerium for mennesker på flugt og nye danskere vil vi samtænke hele spørgsmålet om migration, flygtninge, fattigdom, ulighed og klima i verdens fattige lande og nyt medborgerskab, asyl og vores ansvar i Danmark. Vi vil arbejde for, at civilsamfundet – sammen med skoler, højskoler, virksomheder osv. – involveres mere i indsatsen med at byde nye mennesker velkommen i fællesskabet. Når nye danskere er vel ankommet til en kommune, har modtaget sprogundervisning, undervisning i danske samfundsforhold og er introduceret for jobmarkedet og/eller et uddannelsesforløb, overgår eventuelle senere sociale spørgsmål til Ministeriet for Social Retfærdighed.

Prioriteter:

Velkommen til mennesker på flugt
Vi skal vise medmenneskelighed og møde ethvert menneske på flugt med åbne arme og tillid. Vi skal behandle asylansøgere med værdighed og sikre, at mennesker, der banker på vores dør, har mulighed for at leve et ordentligt liv med deres børn, mens de venter på svar. Mennesker, der er flygtet fra forfølgelse, krige og katastrofer, skal tilbydes beskyttelse, mens mennesker, der ikke har krav på asyl, skal hjælpes hjem på en forsvarlig måde. Flygtninge skal hjælpes hurtigt i job, børn skal hurtigt i en dansk folkeskole, og reglerne for opnåelse af statsborgerskab lempes. Vi vil derudover arbejde for at mennesker med ophold fra dag ét kan få familiesammenføring.

Genindfør og udvid FN’s kvoteordning
Danmark skal genindføre og udvide FN’s kvoteordning, så vi i fremtiden vil tage imod 2.000 kvoteflygtninge om året. Det er bydende nødvendigt, at Danmark bidrager til at håndtere den globale flygtningesituation ved at tage imod og hjælpe mennesker på flugt fra krig, tortur, forfølgelse og mennesker på flugt fra klimaforandringer. Endvidere skal vi ikke afvise asylansøgere ved den danske grænse, men fortsat behandle alle spontane asylansøgninger. Naturligvis skal Danmark leve op til de internationale konventioner.

Investering i internationalt samarbejde
At mennesker må flygte, er et globalt problem, som Danmark hverken kan eller skal løse alene. Derfor skal ministeriet fokusere på at skabe større international forståelse for løsninger og et forpligtende samarbejde. Både i EU- og FN-regi skal vi afsøge muligheden for fælles løsninger, der fordeler flygtninge efter objektive kriterier som modtagerlandets velstand, befolkning og geografi.

Investering i nærområder
Langt størstedelen af verdens flygtninge forbliver i deres nærområde. Derfor skal Ministeriet for Mennesker på Flugt og Nye Danskere arbejde tæt sammen med Udenrigsministeriet for at sikre god lokal inklusion af flygtninge og migranter i deres nærområder. Vi skal investere massivt i sundhed, uddannelse og infrastruktur samt lokale erhvervsinitiativer, forsøg med kryptovalutaer som betalingsmiddel og mikrolån til lokale iværksættere og ressourcepersoner. Bl.a. derfor har vi fordoblet udviklingsbistanden.