Trivsels- og Omsorgsministeriet

Ministeriets ressortområder er daginstitutioner, børn og unge, handicappede, familieliv og seniorliv.

Ministeriet skal sikre alle menneskers mulighed for at leve gode, værdige og lykkelige liv med plads til omsorg, nærhed, meningsfulde fællesskaber og balance. Trivsels- og Omsorgsministeriet vil sikre, at samfundet skaber rammerne og friheden til at leve det liv, som man selv ønsker at leve, uanset om man er barn, ung, voksen, ældre eller en hel familie. Ministeriet skal bl.a. fokusere på at forbedre forholdene for daginstitutioner, sikre en bedre balance mellem arbejds- og familieliv, skabe en mere værdig ældrepleje og øge det medmenneskelige fællesskab på tværs af generationer. Ministeriet vil derudover få til opgave at sikre bedre vilkår og rettigheder for de mennesker, der har brug for pleje, empati, omsorg og hjælp fra fællesskabet.

vi skal skabe et mere fleksibelt arbejdsmarked, hvor vi arbejder mindre og sikrer en bedre og mere fornuftig balance mellem arbejds-, familie- og fritidsliv. vi skal ned i arbejdstid og op i livskvalitet. derfor skal vi indføre 30-timers arbejdsuge.

Prioriteter:

30-timers arbejdsuge
Vi skal skabe et mere fleksibelt arbejdsmarked, hvor vi arbejder mindre og sikrer en
bedre og mere fornuftig balance mellem arbejds-, familie- og fritidsliv. Vi skal ned i arbejdstid og op i livskvalitet. Derfor skal vi indføre 30-timers arbejdsuge i samarbejde med arbejdsmarkedets parter ved at veksle reallønstigninger til mere fritid. Målet er at sænke normarbejdstiden til 30 timer inden for en 10-15-årig periode og derved øge friheden, forbedre livskvaliteten, mindske stress og begrænse nedslidning i befolkningen.

Økonomiske minimumsnormeringer i daginstitutioner
Gode vuggestuer og børnehaver er alfa og omega for at give børn en god start på livet. Desværre rammer kommunale sparerunder alt for ofte børns pasningstilbud, hvilket betyder, at der i alt for mange vuggestuer og børnehaver er for få voksne pr. barn. Derfor vil vi indføre en økonomisk minimumsnormering, som sikrer, at hver institution har tilstrækkelige økonomiske ressourcer til at sikre en hverdag med høj pædagogisk faglighed, nærvær og omsorg for børnene, men samtidig har fleksible rammer til at planlægge hverdagen bedst muligt.

Tidssvarende familiepolitik
Det er afgørende for et barn at have tætte bånd til alle forældre. De bliver mentalt stærkere, får større selvtillid og er mere tilfredse med livet – kort sagt: De trives bedre. Derfor skal forældreskabet i Danmark ligestilles for alle forældre, når det gælder barsel såvel som øvrige familievilkår. Familiepolitikken skal understøtte og ligestille en mangfoldighed af familieformer og måder, hvorpå man kan indgå i nære relationer, uanset man er single eller en del af en lille familie, stor familie, børnefamilie, kernefamilie eller regnbuefamilie.