Ministeriet for God Fordeling

Ministeriet for God Fordeling skal understøtte en seriøs bæredygtig omstilling ved at styrke en mere solidarisk og progressiv fordeling af samfundets goder. Ministeriet vil få til opgave at skabe en bred, bæredygtig og sammenhængende skattereform, der først og fremmest skal styrke omfordelingen fra rig til fattig og øge incitamentet til at vælge de klima-, miljø- og naturvenlige løsninger og produkter.

Prioriteter:

God fordeling er omfordeling
Store formuer, nedarvede værdier og ejendomsbesiddelse er blandt de mest ulighedsskabende faktorer i samfundet. Vi vil skabe et mere lige samfund. Derfor vil vi øge beskatningen på store kapitalbeholdninger, mens vi vil lette skatten på de laveste indkomster i samfundet.

 • Sænk skatten på arbejde
  Skatten på arbejde for de lavestlønnede skal sænkes ved at indføre et beskæfti- gelsesfradrag for dem, der tjener under 300.000 kr. om året. Helt konkret vil disse personer kunne se frem til at få 4.500 kr. ekstra om året. Forslaget ventes at øge ligheden med 0,1 på gini-koefficienten.
 • Nettoformuer skal beskattes
  I 2017 ejede de rigeste 10 procent 47,3 procent af formuerne, mens halvdelen af befolkningen tilsammen kun ejer 5 procent. Det vil vi lave om på. Derfor vil vi beskatte nettoformuer over tre mio. kr. med 1 procent om året.
 • Fast ejendom skal beskattes
  Skat på fast ejendom er både lighedsskabende og modvirker boligbobler. Baseret på vismændenes beregninger vil vi indføre en model med gradvis indfasning over ti år, hvor statens samlede merindtægt i forhold til det gamle boligbeskatningssystem akkumulerer til ni mia. kr. over fire år.
 • Socialt balanceret arveafgift
  I dag skal man betale arveafgift for det beløb, som overstiger 276.000 kr. Vi vil hæve denne grænse til 500.000 kr., men vil samtidig gøre arveafgiften mere progressiv, så arv over én mio. kr. pålægges en ekstra skat på 15 procent. Samlet vil arveafgiften blive lavere for alle, der arver under 1,2 mio. kr. Desuden vil vi ophæve skattefordelene ved generationsskifte i familieejede virksomheder.
 • Konsekvent beskatning af spekulation
  Vi vil indføre en skat på finansielle transaktioner, som EU-Kommissionen anbefaler. Dette skal mindske incitamentet til kortsigtet valutaspekulation og øge stabiliteten omkring valutakurserne, hvilket vil styrke den økonomiske bæredygtighed i samfundet og reducere risikoen for nye finanskriser. Hvis det ikke kan lade sig gøre at skabe enighed på EU-niveau, vil vi indføre en national model og søge inspiration fra Storbritannien, Østrig, Grækenland, Luxembourg, Polen, Portugal, Spanien, Schweiz, Kina og Singapore, der har indført skat på visse nationale finansielle transaktioner. det skal gøres billigere at forbruge på en måde, der tilgodeser vores klode, mens det omvendt gerne må koste mere at forbruge særligt natur-, miljø- og klimaskadeligt.
 • En grøn og bæredygtig afgiftsreform
  Ministeriet skal i samarbejde med Ministeriet for Grøn Omstilling udvikle og implementere en grøn afgiftsreform, der skal styrke den grønne omstilling. Det skal gøres billigere at forbruge på en måde, der tilgodeser vores klode, mens det omvendt gerne må koste mere at forbruge særligt natur-, miljø- og klimaskadeligt. Afgiftsreformen skal bygge på princippet om, at forureneren betaler, og sikre, at produkter, transport, fødevarer m.m. har en pris, der svarer til de reelle samfundsøkonomiske omkostninger. Vi vil derfor bl.a. gøre det billigere at køre el-bil, mens prisen på kød hæves. De sociale skævheder, som prissætningen kan medføre, kan kompenseres ved bl.a. at hæve den grønne check.
 • Effektivt opgør med finansiel svindel
  Virksomheder skal ikke kunne slippe af sted med hvidvaskning, momssvindel og skatteunddragelse. Det kræver både internationale aftaler som led i et globalt skattesamarbejde, men også gennemgribende reformer af det danske skattesystem, så multinationale virksomheder ikke kan benytte sig af interne betalinger til at flytte overskud mellem datter-/moderselskaber til skattely og dermed sænke deres effektive skattesats. Der skal desuden indføres en ny omsætningsskat på tech-giganter, så indtjening i Danmark beskattes i Danmark.