Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Ministeriets ressortområder vil være forebyggelse, psykiatri og sundhed. Alt for mange danskere døjer med stress, angst og lav livskvalitet, hvilket kræver en ændring af det sundhedspolitiske fokus og arbejde. Vi vil styrke de forebyggende indsatser både i forhold til mental og fysisk sygdom.

Ministeriet skal også styrke arbejdsglæden og den faglige stolthed hos personalet i sundhedsvæsenet, bane vejen for fri og lige adgang til sundhedsydelserne og nedbringe forbruget af medicin. Samtidig skal ministeriet også reducere de stigende problemer med stress, udmattelse og nedadgående livskvalitet og generel sundhed i hele befolkningen ved bl.a. at indføre højere afgifter på tobak og sodavand. Ministeriet skal målrettet modarbejde, at der opstår et A- og et B-hold, hvor social status afgør adgangen til den bedste sundhedsservice, fordi de, der kan, tilvælger private tilbud.

Sundheds- og Forebyggelsesministeriet skal arbejde tæt sammen med Trivsels- og Omsorgsministeriet.

Prioriteter:

Årlig psykiatrimilliard
Psykiatrien har brug for et økonomisk og kvalitetsmæssigt løft. Der skal skabes bedre sammenhæng mellem de forskellige tilbud i psykiatrien, så mennesker med behov for hjælp ikke falder mellem to stole. Men der skal også investeres i bedre indsatser her og nu. Det er bl.a. mere fleksible ordninger for frivillig indlæggelse, efterbehandlingsgaranti for psykisk syge og forebyggende indsats mod psykisk vold. Derfor vil vi afsætte en milliard årligt til bedre og mere forebyggende psykiatri.

Krop og sind i balance
Fremtidens sundhedsindsats skal i højere grad tage højde for, at menneskers helbred påvirkes af både fysiske, psykiske, sociale og miljømæssige faktorer. Ligeledes ved vi i dag, at der er mange forskellige måder at behandle sygdomme og lidelser på. Ministeriet skal derfor støtte og tilskynde brugen af komplementære og ikke-medicinske behandlingsformer og derigennem forsøge at omfavne nogle af de indsatser, der har dokumenteret effekt, men som i dag ikke indgår i den offentlige sundhedsdækning. Ministeriet skal desuden arbejde for at sikre gratis psykologhjælp og gratis adgang til andre terapeutiske tilbud, fx mindfulness, kropsterapi.

Natur og kultur på recept
Det er veldokumenteret, at natur og kultur kan have en positiv effekt på menneskers fysiske og mentale sundhed. Sundheds- og Forebyggelsesministeriet vil se på alternative veje til sundhed og velvære. Bl.a. skal ministeriet udbrede kultur og natur på recept til hele landet.

danmark har et fantastisk dygtigt sundhedspersonale. desværre oplever alt for mange ansatte i sundhedsvæsenet, at der er for få ressourcer, for meget kontrol og for lidt tid til faglig og medmenneskelig pleje. vi vil gennemføre en tillidsreform i sundhedsvæsenet.

Bedre arbejdsmiljø
Danmark har et fantastisk dygtigt sundhedspersonale. Desværre oplever alt for mange ansatte i sundhedsvæsenet, at der er for få ressourcer, for meget kontrol og for lidt tid til faglig og medmenneskelige pleje. Vi vil gennemføre en tillidsreform i sundhedsvæsenet, der reducerer de mange dokumentations- og kontrolkrav, øger tilliden til personalet og sikrer mere tid.

Gennemsigtighed i sundhedsvæsenet
Der er brug for en mere saglig og gennemsigtig prioritering af ressourcerne i sundhedssystemet – særligt når det gælder medicinudgifterne, som i løbet af det seneste årti er næsten fordoblet i sygehusvæsenet. Derfor vil vi stille krav om øget gennemsigtighed ved køb af ny medicin. Medicinrådet skal styrkes, og der skal stilles krav om, at medicinalindustrien donerer en vis procentdel af deres omsætning til en uafhængig forskningsfond.