Hvis vi skal lykkes med at skabe et håbefuldt, radikalt politisk kursskifte for Danmark – og det skal vi – er det ikke nok at ændre den førte politik. For at skabe verdens mest levende demokrati, for at skabe de mest meningsfulde og inddragende politiske arbejdsgange og for at sikre tårnhøj tillid mellem borgerne og de folkevalgte skal vi også ændre rammerne for det politiske virke.

Ordet minister stammer fra latin og betyder tjener. Ministrene burde altså – hvis man tager ordets betydning alvorligt – være borgernes tjenere. Forestil dig, at der i stedet for en klimaminister var en klimatjener, som arbejdede for, at næste generation overtog en jord
i bedre stand end den, vi modtog. At klimaministeren skulle være tjener for alt liv på vores planet. Det er, som om forståelsen og betydningen af ordene ændrer sig.

Uanset hvad der sker os, må vi aldrig nogensinde glemme, at en regering er til for folkets – for fællesskabets – skyld. Den er ikke til for sin egen skyld. Ikke for politikernes skyld. Politikerne er valgt af borgerne, de har ikke arvet deres magt. Magten er til låns, og den skal forvaltes ansvarligt.

Vi vil udfordre og nytænke måden, man hidtil har været regering og minister på. Vi vil tage magten for at forandre magten indefra. Vi vil sætte gang i en ny bevægelse, hvor regeringen ikke kun er magthaver, men også magtdeler.

Derfor vil vi udfordre og nytænke måden, man hidtil har været regering og minister på. Vi vil med andre ord tage magten for at forandre magten indefra. Vi vil sætte gang i en ny bevægelse, hvor regeringen ikke kun er magthaver, men også magtdeler. Vi vil invitere til samarbejde og dialog. Vi vil styrke gennemsigtigheden, borgerinddragelsen og de demokratiske processer på tværs af hele samfundet. Vi vil være en regering, der tjener borgerne og de generationer, der kommer efter os.