Statsministeriet

Statsministeriet har ansvaret for at gennemføre det håbefulde, radikale kursskifte for Danmark.

Statsministeriet vil få to ministre:

  • Statsminister
  • Vicestatsminister med ansvar for samarbejde og fremtid

Statsministeren har det overordnede ansvar for den bæredygtige omstilling af hele samfundet. Statsministeren er den øverst ansvarlige minister i regeringen og er regeringens formelle leder. Statsministeren vil desuden være ansvarlig for at lede arbejdet i regeringens koordinationsudvalg og gennemføre regeringens politik, ligesom han eller hun har ansvaret for at beskytte og videreudvikle vores demokrati.

I regeringens koordinationsudvalg sidder statsministeren, en minister fra Ministeriet for Grøn Omstilling, ministeren for social retfærdighed, ministeren for livslang nysgerrighed, ministeren for økonomisk bæredygtighed, ministeren for kunst, kultur og livssyn samt demokrati- og indenrigsministeren.

Vicestatsministeren med ansvar for samarbejde og fremtid skal understøtte statsministeren i at lede og koordinere regeringens arbejde mellem ministerierne, herunder større indsatser på tværs af ministerier. Ministeren skal sikre konsistens og sammenhæng mellem regeringens tiltag, styrke tværfagligheden, og han eller hun har ansvaret for en mere grundig involvering af folketing og udvalg i centrale og strategiske spørgsmål. Derudover skal ministeren også lede en udviklings- og innovationsenhed – en slags tænketank – i regeringen med direkte reference til statsministeren. Ministeren skal have frie hænder, men det skal være muligt for andre ministerier at trække på enhedens ressourcer.

Prioriteter for statsministeren:
At sikre, at alle ministerier overholder menneskerettighederne, bidrager til opfyldelsen af Parisaftalen, FN’s verdensmål og andre internationale aftaler og forpligtelser samt lever op til de etiske krav og principper for god regeringsførelse, som Alternativet vil indføre.

At styrke, fremtidssikre og videreudvikle demokratiet og stå værn om borgernes universelle friheds- og menneskerettigheder.

Prioriteter for vicestatsministeren:
At skabe en ny, mere åben og involverende politisk kultur i regeringen samt bredt i Folketinget, herunder sikre tæt og velfungerende samarbejde mellem partier, regering og folketing.

Vi er med klimakrisen indtrådt i en ny epoke, hvor menneskers handlinger har ændret verdens økosystemer på hurtigere og mere intense måder, end vi har gjort i nogen anden periode i menneskehedens historie. Hvad betyder det for måden, vi fører politik på?

At fremtidssikre Danmark under følgende fokusområder:

Ny tidsalder
Vi er med klimakrisen indtrådt i en ny epoke, hvor menneskers handlinger har ændret verdens økosystemer på hurtigere og mere intense måder, end vi har gjort i nogen anden periode i menneskehedens historie. Hvad betyder det for måden, vi fører politik på?

Nye former for fællesskab
Vores velfærdsstat, sundheds- og uddannelsessystemer er pressede fra flere sider. Hvordan gentænker og udvikler vi fællesskabet?

Nyt arbejde
Arbejde giver identitet og formål, men det globale arbejdsmarked er under hastig forandring. Hvordan skaber vi de bedste muligheder for menneskelig udfoldelse?

Ny teknologi
Ny teknologi skaber nye muligheder, men hvordan sikrer vi, at fremskridt forbedrer vores fællesskab og kommer alle til gode?