Iværksætteri- og Erhvervsministeriet

Vi vil arbejde for, at dansk erhvervsliv er godt rustet til mødet med fremtiden og en aktiv spiller i den grønne omstilling af danmark. det skal være lettere at starte, drive og udvikle sin egen virksomhed, sætte i værk og give liv til de gode idéer.

Ministeriets ressortområder vil være erhvervsområdet, iværksætteri, kreative erhverv samt landbrug og fiskeri. Klimaforandringer og globalisering vil påvirke samfundsudviklingen og erhvervslivet. Udviklingen vil udfordre os, men også åbne for helt nye muligheder. Gennem Iværksætteri- og Erhvervsministeriet vil vi arbejde for, at dansk erhvervsliv er godt rustet til mødet med fremtiden og en aktiv spiller i den grønne omstilling af Danmark. Det skal være lettere at starte, drive og udvikle sin egen virksomhed, sætte i værk og give liv til de gode idéer. Og det skal gøres lige så normalt at være jobtager som jobskaber. Ligeledes vil ministeriet gøre det mere attraktivt for erhvervslivet at tage medansvar for den bæredygtige grønne omstilling, som hele verden står over for, uanset om der er tale om nye eller etablerede iværksættere, selvstændige, virksomhedsejere, kooperativer eller fjerde sektor-virksomheder.

Prioriteter:

Dobbelt så mange kooperativer og andelsvirksomheder om ti år
Andelstanken er en unik måde at kombinere ønsket om at tæmme den frie markedsøkonomi med ønsket om at sikre og fremme den enkeltes og fællesskabets frihed og skaberkraft på. Derfor skal det være lettere og mere attraktivt at starte et kooperativ, en andelsbevægelse, et produktionskollektiv eller et fælles jordlav. Vi vil udvikle en dansk kooperativlov, nye støtteordninger samt øge den juridiske, økonomiske og organisatoriske rådgivning til borgere, der ønsker at starte en fællesejet virksomhed. Målet er, at andelen af kooperativer og andelsvirksomheder er fordoblet om ti år.

Styrk de kreative erhverv
De kreative erhverv i Danmark består af minimum 11 brancher, herunder alt fra arkitektur, presse og film til computere, kunst, musik og mode. De kreative erhverv besidder et stort potentiale, som endnu ikke har udfoldet sig. Iværksætteri- og Erhvervsministeriet vil – sammen med Ministeriet for Kunst, Kultur og Livssyn – få til opgave at udvikle strategier og nationale handleplaner, der skal fremme kulturturisme og styrke udviklingen af Danmarks kreative industrier såsom gastronomi og design.

Beløn virksomheder der indfører en tredobbelt bundlinje
Virksomheder, der indfører og opererer med en tredobbelt bundlinje, skal belønnes. Hvis virksomheder forpligter sig til også at have et samfundsmæssigt eller miljømæssigt formål og demonstrerer effekten af det, skal de bl.a. have lettere adgang til offentlige udbud og prioriteres i danske eksportfremstød.

Lettere adgang til finansiering for iværksættere
Det skal være lettere og mere attraktivt både at starte og investere i en iværksættervirksomhed, uanset om man er erfaren iværksætter, professionel investor eller almindelig borger. For fire ud af ti iværksættere er finansiering en af de største udfordringer, og derfor skal vi have væsentlige fradrag for investeringer i iværksættervirksomheder, så flere får mulighed for at bidrage med deres gode idéer til nye virksomheder. Er der tale om en iværksættervirksomhed, der af et fagligt udvalg er godkendt som en grøn eller socialøkonomisk virksomhed, skal der være mulighed for at trække endnu mere fra.

Udnyt potentialet i den fjerde sektor
Både i og uden for Danmark ser vi i disse år en lang række nye virksomheder, der opstår i krydsfeltet mellem den offentlige, private og frivillige sektor. Mellem de traditionelle sektorer er der således ved at opstå en ny, tværgående og samfundsnyttig ”fjerde sektor” – en platform, som bedst kan beskrives som en hybrid mellem den offentlige, private og frivillige sektor. Desværre oplever mange virksomheder, der befinder sig i den fjerde sektor, at lovgivningen gør det svært at skabe meningsfuld forandring. Både lokalt, nationalt og internationalt skal der skabes bedre lovgivningsmæssige rammer, som understøtter initiativer og virksomheder, som opstår i spændingsfeltet mellem det offentlige, det private og NGO’er.

Pensionskasserne skal investere bæredygtigt
Danske pensionskasser forvalter enorme formuer. Vi vil ændre loven om pensionskasser, så de skal investere deres midler ud fra både et økonomisk, socialt og miljømæssigt hensyn, der kommer fællesskabet til gode. Som minimum skal det fastlægges ved lov, at hensynet til social og miljømæssig bæredygtighed bliver et krav på lige fod med kravet om risikospredning og finansielt afkast af investeringer.

Grøn hjælp til små og mellemstore virksomheder – fri af bureaukrati
Små og mellemstore virksomheder spiller en afgørende rolle for jobskabelsen i Danmark. Mange af disse virksomheder oplever imidlertid, at bureaukrati, regler og et rigidt offentligt kontrolsystem hindrer dem i at vokse og i nogle tilfælde overleve som forretning. Vi vil rydde op i junglen af uhensigtsmæssige regler, som blandt meget andet betyder, at små grønne fødevareproducenter ikke kan sælge deres kvalitetsvarer uden for lokalområdet, før de har opnået en omkostningsfuld engrosregistrering. Derudover vil det være et mål for det nye Center for Bæredygtige Indkøb at sikre de små og mellemstore virksomheder i de offentlige udbud på vejen mod 100 procent grønne offentlige indkøb. Via simple udbudsprocesser skal små og mellemstore virksomheders deltagelse i de offentlige udbud fremmes markant, da det oftest er her, innovation og nye grønne løsninger udvikles.

Fokus på store grønne virksomheders erfaringer
Nogle af Danmarks største og mest succesrige virksomheder har igennem flere år vist vejen til en grøn omstilling af dansk erhvervsliv. Ministeriet skal derfor have særlig fokus på at samle og omsætte erhvervslivets erfaringer til konkrete tiltag, der kan understøtte en hurtig grøn omstilling. Det kan være udviklingen af danske standarder for cirkulær økonomi, som vil mindske erhvervslivets forbrug af ressourcer.

100 procent økologisk landbrug senest i 2040
Dansk landbrug befinder sig i dag i en økonomisk, social og miljømæssig krise. Løsningen er en omlægning til 100 procent økologi med respekt for natur, miljø og klima. Iværksætteri- og Erhvervsministeriet får i samarbejde med Ministeriet for Grøn Omstilling og Ministeriet for Social Retfærdighed til opgave at udvikle de støtteordninger, incitamentsstrukturer mv., der skal understøtte en omlægning af landbruget, så det bliver økologisk og samtidig bliver en natur-, miljø- og klimavenlig medspiller i den grønne omstilling.