Alternativet vil i regering udstikke en markant ny politisk retning for Danmark. Vi ønsker at skabe et frit, grønt, og mere lige og dermed rigere Danmark. Et samfund, der tager de store kriser, vi står over for, alvorligt.

Vi vil skabe en regering med det enkle, men afgørende udgangspunkt, at klimakrisen ændrer alt. Og at vi derfor også skal ændre den måde, vi organiserer os på som samfund og som regering. Vi vil sætte mennesker før systemer og skabe de bedste muligheder for, at alle er frie i hjertet og i tankerne.

Vores udgangspunkt kan du læse om i det følgende, hvor vi fremhæver de vigtigste prioriteringer fra vores politiske program organiseret under de i alt 15 ministerier med 22 ministre, som vi ønsker, regeringen skal bestå af. Programmet understøttes af en finansieringsplan samt en gennemgang af potentielle ulemper ved vores politik.