Det nye folkestyre

Det skal nytte noget at blande sig i den offentlige og politiske samtale. Vi vil videreudvikle det repræsentative demokrati til et involverende demokrati, hvor vi gentænker forholdet mellem folk og folkevalgte.

Mange føler med god ret, at afstanden til de folkevalgte er blevet større, ligesom den demokratiske deltagelse for mange er reduceret til et simpelt kryds hvert fjerde år. Borgerne skal have reel mulighed for at involvere sig i og påvirke udviklingen af det danske demokrati. Det skal nytte noget at blande sig i den offentlige og politiske samtale. Vi vil derfor videreudvikle det repræsentative demokrati til et involverende demokrati, hvor vi gentænker forholdet mellem folk og folkevalgte.

Direkte demokrati og borgerinddragelse
En ny eksperimenterende regering vil arbejde for, at det bliver lettere at afprøve løsninger og idéer med direkte demokrati, lokale folkeafstemninger og borgerbudgetter m.m. Formålet er at give borgerne mere indflydelse på, hvad der skal ske med deres lokalområder, fx inden for ældre-, skole-, institutions-, miljø- og kulturområdet.

Rettighedstjek af lovgivning
Ny lovgivning skal give os rammerne for friere og rigere liv. Vi vil i en Alternativet- ledet regering nedsætte et uafhængigt rådgivende organ, som skal sikre, at borgernes retssikkerhed, frihedsrettigheder og menneskerettigheder ikke undermineres af ny lovgivning.

Oprettelse af Center for Demokratiudvikling og Borgerinddragelse
Vi vil oprette et Center for Demokratiudvikling og Borgerinddragelse, som skal forske i, eksperimentere med og understøtte nye, konkrete modeller for borgerinddragelse og demokratiudvikling. Centret skal fungere som en kombineret tænketank, udviklingslaboratorium og vidensinstitution, ligesom det skal have tilknyttet et demokratimuseum, der skal gøre os klogere på de historiske demokratiske skuldre, vi som borgere og befolkning står på. Centret skal samarbejde tæt med Demokrati- og Indenrigsministeriet, men skal også fungere som en internationalt orienteret forsknings- og innovationsenhed, der er nysgerrig på, hvordan andre lande forvalter og udvikler deres demokratier. Det kunne fx placeres i de bygninger, der i dag rummer Rigsarkivet på Slotsholmen i København.

Vi vil desuden arbejde for, at følgende tiltag organiseres under Folketinget:

Borgerting
For at skabe et mere involverende demokrati vil vi supplere Folketinget med et andet kammer – et såkaldt Borgerting. Kammeret skal huse almindelige borgere, der mødes jævnligt for at bidrage til udviklingen af ny politik og løfte nye politiske spørgsmål, og som får mulighed for at arrangere høringer og ekspertmøder i forbindelse med nye lovforslag og udspil fra regeringen. Medlemmerne udvælges via lodtrækning for at sikre en bred og socioøkonomisk repræsentativ sammensætning. Borgertinget får ikke mandat til direkte at påvirke og intervenere i lovgivningsprocessen, men skal sikre kvalificering, debat og eksterne input.

Borgertribune
Christiansborg skal bogstavelig talt åbnes op for borgerne. Ved at opføre en borgertribune – en slags moderne amfiteater – vil afholdelsen af arrangementer, politikerhøringer, folkehøringer og eksperimenter med direkte demokrati være en fast, åben og tilgængelig del af folkestyret. Som eksperiment kunne man have faste offentlige arrangementer med folkevalgte, hvor civilsamfundsrepræsentanter bestemmer tema og format. Borgertribunen skal rent fysisk opføres i hjertet af vores folkestyre – på Ridebanen på Christiansborg, der er den eneste bevarede del fra det første Christiansborg, der brændte i 1794. Under enevælden blev Ridebanen ofte anvendt til store folkefester med gratis bespisning, og vi vil genskabe livet og inddragelsen af borgerne i et moderne folkestyre. Naturligvis med respekt for kulturarven.

Digital borgerinddragelse
Den teknologiske og digitale udvikling åbner op for helt nye muligheder for borgerinddragelse og involvering. Vi har allerede set, hvordan digitaliseringen har muliggjort indførelsen af borgerforslag. Næste skridt er for os at se at udbrede den digitale borgerinddragelse i det politiske arbejde, så borgerne kan deltage mere aktivt i de politiske processer gennem digitale virkemidler. Det er oplagt, at man som interesseret borger og som borger, der bliver berørt af ny lovgivning, nemt og tilgængeligt kan involvere sig i politikudviklingen. Det kan fx gøres ved at etablere en digital platform for inddragelse og debat, hvor de input og kommentarer, der får den højeste rating, når frem til de folkevalgte.