En tidssvarende grundlov

Vi ønsker en grundlov, der er langt mere tidssvarende end den grundlov, vi har i dag. Sidste revision af grundloven fandt sted i 1953, og samfundsudviklingen kalder på, at vores grundlov langt mere direkte svarer på de udfordringer, vi står over for i dag.

Grundlovskommission
Der skal nedsættes en grundlovskommission, som skal have til opgave at opdatere og forbedre grundloven. Kommissionen skal herunder kigge på kongehusets rolle, styrkelse af demokratiet, udviklingen i vores internationale samarbejde, det europæiske samarbejde og rigsfællesskabet samt se på forholdet mellem kirke og stat. Vi ved dog allerede nu, at vi på en række områder vil arbejde for konkrete grundlovsændringer. De beskrives i det følgende.

Naturens rettigheder ind i grundloven
Det er nødvendigt, at vi giver naturen nogle grundlæggende rettigheder på lige fod med menneskets rettigheder. Det er det, fordi naturen har en ret i sig selv, men også, fordi naturen går forud for alt andet – fordi vores økosystemer og deres velbefindende er præmissen for vores liv. Naturen skal derfor tildeles sine egne juridiske rettigheder på grundlovsniveau.

Udvidelse af stemmeretten
Hvis man bor og arbejder i Danmark, er man en del af vores samfund og bidrager aktivt til opretholdelsen af det. Derfor skal alle mennesker, som har haft bopæl i Danmark i fire år have stemmeret til folketingsvalg. Samtidig vil vi give alle danske statsborgere bosat i udlandet stemmeret til folketingsvalg.

Gør det sværere at gå i krig
At gå i krig er blandt de alvorligste beslutninger, et land kan tage. Det skal ikke alene kunne besluttes af et simpelt flertal i Folketinget, at Danmark skal gå i krig. Ligesom vi kræver fem sjettedeles flertal for suverænitetsafgivelse, skal vi også have højere krav til krigsdeltagelse. Fremadrettet bør det sikres af grundloven, at mindst to tredjedele af Folketinget skal stemme for, hvis Danmark skal deltage i udsendelse af militært bidrag til internationale operationer.