Åben og gennemsigtig regeringsførelse

De etablerede magtrum skal åbnes for borgere og medier, så regeringsførelsen bliver åben og gennemsigtig.

Ny offentlighedslov
Den såkaldte offentlighedslov begrænser åbenheden i forvaltningen og skal derfor laves om. Vi vil udforme og foreslå en ny offentlighedslov, der reelt lever op til sit navn. Vi vil først og fremmest arbejde for at genindføre den overordnede retstilstand, der gjaldt før 1. januar 2014. Dermed vil vi gøre op med de elementer, som i praksis har indskrænket retten til aktindsigt. De elementer fra den nuværende offentlighedslov, der fremmer åbenhed, vil vi fastholde og udvide.

Gennemsigtighed omkring konsulentydelser
Overordnet set vil vi begrænse brugen af politisk bestilte konsulentrapporter. Samtidig skal der skabes langt mere åbenhed omkring det offentliges brug af eksterne konsulentydelser. Der vil derfor være fuld adgang for offentligheden til al relevant kommunikation mellem ministeriet og konsulentvirksomheder vedrørende forarbejdet til samt udgivelsen af evalueringer, undersøgelser og analyser.

Åben kommunikation og brug af medier
Som enhver anden regering vil vi lave opsøgende mediearbejde for at få vores budskaber ud til befolkningen, men vi vil være åbne omkring det og lave medie-deklarationer, hver gang vi kontakter journalister med såkaldte solohistorier, sådan som Alternativet på Christiansborg har praktiseret det hidtil. Det giver offentligheden mulighed for at følge med i, hvilke historier regeringen er interesseret i at få ud, og øger gennemsigtigheden i folkestyret i en tid med spin og fake news. Regeringen vil også afstå fra at bruge offentlige midler til at promovere regeringens partipolitiske særinteresser.

Åbenhedsudvalg
Alternativet vil nedsætte et ekspertudvalg af fagpersoner, som hvert andet år skal komme med anbefalinger til, hvordan man kan øge åbenheden i forvaltningen og det politiske system. Eventuelle beslutninger om ikke at følge en eller flere anbefalinger fra ekspertudvalget skal begrundes skriftligt af regeringen, og denne begrundelse skal gøres tilgængelig for offentligheden.

Whistleblowerordning
Vi vil indføre en whistleblowerordning for alle offentligt ansatte. Ordningen skal udformes som en selvstændig, uafhængig instans, der sikrer offentligt ansatte en fortrolig kanal, hvor de kan indberette ulovlig forvaltning, kritisabel praksis og grove forsømmelser. Indberetninger til instansen skal kunne foretages anonymt.