Globalt perspektiv

Vi vil rodfæste verden i det danske demokrati og skabe rammerne for, at vi forholder os mere aktivt og ansvarligt til resten af verden. Regeringen og Folketinget skal indtænke globale hensyn og perspektiver i deres daglige arbejde, ligesom de enkelte ressortministerier skal opgradere deres internationale fokus.

Global rådgivning
For at sikre input og inspiration udefra vil vi nedsætte et råd bestående af ca. 20 internationale repræsentanter, som skal rådgive og inspirere regeringen både i forhold til politikudvikling og i forhold til at give et kritisk og konstruktivt blik udefra. Rådets medlemmer skal være sammensat af toneangivende og vidende personer fra verdens fattigste og mest marginaliserede lande og af repræsentanter fra internationale tænketanke, NGO’er og græsrodsnetværk. De skal løbende udarbejde policy-papirer om konsekvenserne af dansk politik for verden og komme med konkrete anbefalinger til mulige nye tiltag. Desuden vil vi eksperimentere med globale temadage i Folketinget, hvor fokus skal være på vilkår og erfaringer fra de forskellige verdensdele, så vi supplerer danske perspektiver og interesser med et globalt perspektiv.

Ministerpraktik i udlandet
Alle danske ministre skal tilbringe mindst én uge i praktik i et tilsvarende ministerium i et af verdens fattigste lande eller i et land, der har udmærket sig på et særligt område inden for regeringens prioritetsområder. Ministeren fra værtslandet skal tilsvarende også have mulighed for at være i praktik i et dansk ministerium.

Mere EU i Folketinget
Alt for meget EU-politik drøftes, behandles og afgøres i dag i Europaudvalget, selvom det har vidtrækkende betydning for hele samfundet og dansk politik i al almindelighed. Derfor vil vi tage initiativ til, at flere beslutninger og EU-mandater overgår fra Europaudvalget til Folketingets forskellige fagudvalg, så beslutninger bliver bredere og mere fagligt funderet. Europaudvalgets koordinerende rolle bibeholdes.

Ministerpost til de nordatlantiske repræsentanter
For at sikre balance mellem rigsfællesskabets lande bør både Færøerne og Grønland have mere direkte indflydelse på udenrigspolitikken. Ikke mindst fordi særligt Arktis er blevet genstand for begyndende storpolitisk rivalisering. Vi foreslår derfor at oprette en ministerpost for Nordatlanten, hvor ministerposten roterer mellem alle lande i rigsfællesskabet, fx hvert eller hvert andet år. Det skal ske samtidig med, at vi vil sikre et mere ligeværdigt rigsfællesskab.