Penge ud af politik

Økonomiske interessers indflydelse på politik forvrider demokratiet og underminerer potentielt princippet om ”én person, én stemme”. Samtidig er økonomisk uafhængighed afgørende for, at centrale beslutninger kan træffes alene ud fra hensynet til fællesskabet.

Loft på donationer
Alle donationer til partier på over 1.000 kr. forbydes for at sikre, at partiernes primære indtægt kommer fra medlemmer og politisk engagerede borgere frem for pengestærke erhvervsinteresser. Samtidig vil vi øge den offentlige partistøtte, som i øjeblikket er lavere i Danmark end i Norge og Sverige, ligesom vi vil sikre støtte til opstillingsberettigede partier, der ikke sidder i Folketinget.

Ministres uafhængighed
Vi vil arbejde for, at der aldrig kan sås tvivl om vores ministres motiver og interesser, når de træffer beslutninger på vegne af fællesskabet. Helt konkret vil vi opstille kriterier for ministrenes embedsførelse, som skal efterleves:

  • Åbenhed om økonomiske interesser og indtægter
    Ministre i en Alternativet-ledet regering skal offentliggøre oplysninger om aktuelle investeringer og andre økonomiske interesser i enkelte virksomheder eller i enkelte brancher, som vurderes at overstige 10.000 kr. Oplysningerne skal være tilgængelige frem til tre år efter endt embede.
  • Undgåelse af interessekonflikter
    Mens en minister bestrider sit embede, må denne ikke være involveret i den daglige drift eller tage del i beslutninger i egen privat virksomhed eller forretning.