Regeringsførelse for ministre

En ny politisk kultur for regering og ministre kræver nye regler, principper og rammer for etisk, ansvarlig og god regeringsførelse.

Etisk kodeks for ministre
Alle ministre skal underskrive et nyt kodeks for etik og god regeringsførelse. Kodekset skal sikre overholdelse af menneskerettigheder og indeholde eksplicitte principper for øget gennemsigtighed, uafhængighed af økonomiske interesser samt god parlamentarisk og politisk kultur.

Karensperiode for ministre
Ministre vil blive omfattet af en karensperiode, der betyder, at de ikke fra den ene dag til den anden kan skifte ministertaburetten ud med et job i eksempelvis det private erhvervsliv eller interesseorganisationer inden for deres ministeriums ressortområde, hvor de kan udnytte deres fortrolige viden og adgang til nøglemedarbejdere og folkevalgte. Inspireret af EU’s gældende regler vil vi derfor sikre, at en minister ikke må deltage i eller på anden vis yde professionel lobbyisme, der er rettet mod den pågældende ministers tidligere ministerium, indtil to år efter sin fratrædelse.

Lobbyregister for ministre
Det skal være gennemskueligt, hvem ministre mødes med og hvor ofte. Derfor skal ministrene registrere og løbende opdatere en oversigt over, hvilke lobbyister, virksomheder og interesseorganisationer de mødes med.

Åbne kalendere for ministre
Adgangen til ministrenes kalendere har tidligere været og skal igen være et vigtigt redskab til at skabe åbenhed omkring ministrenes forvaltning af embedet. Derfor vil vi give offentligheden adgang til alle ministres kalendere.

Ministre ud af folketinget
Magtens tredeling skal respekteres, så regering, Folketing og domstole adskilles fra hinanden. Regeringens ministre kan ikke både være ministre og optage en plads som medlem af Folketinget. Bliver et folketingsmedlem udpeget til minister, skal denne person tage orlov fra Folketinget og give pladsen videre til sin suppleant.

Ny ministerpension
Vi vil omlægge ministrenes pension til en arbejdsmarkedspension. Derudover skal eftervederlag kun udbetales til eksministre og eftervederlag skal modregnes alle andre indtægter.

Flere ministre udefra
Vi vil invitere fagligt stærke og visionære personer, der ikke sidder i Folketinget eller er politikere, til at være ministre. Ideelt set skal der være mindst fem ministre udefra i regeringen. De ministre bør repræsentere alle samfundets sektorer, fx erhvervsliv, civilsamfund, NGO’er og forskningsverdenen. På den måde sikrer vi nye perspektiver, mere faglighed, praktisk erfaring, variation og mangfoldighed i regeringens arbejde.