Bedre demokratiske processer

Begrænset brug af hastebehandlinger
Politisk hastværk er som oftest en trussel mod det danske demokrati og en udfordring for retssikkerheden, for den offentlige debat og for kvalitetssikringen af ny lovgivning. Derfor skal den stigende brug af hastebehandlinger stoppes og ned på et minimum. Hastebehandlinger skal begrænses til sager af reel, omfattende og akut karakter, fx hvor rigets sikkerhed er truet.

Større respekt for høringsfrister
Det sker for ofte, at ministeriernes høringsfrist for lovforslag er for kort. Det betyder, at organisationer, virksomheder og eksperter ikke har tilstrækkelig tid til at kritisere og komme med forslag til forbedringer og ændringer af lovforslag. Det er et demokratisk problem. En Alternativet-ledet regering vil derfor forpligte sig på altid at sikre en høringsfrist på minimum 30 dage ved den almindelige lovgivningsprocedure.

Politiske forhandlinger i udvalg og offentliggørelse af udspil
Vi vil gøre op med den udemokratiske praksis om, at politiske udspil og forslag forhandles i lukkede rum i ministerierne – ofte i forhandlinger mellem gamle alliancepartnere. Vi vil rykke forhandlingerne over i Folketingets udvalg, hvor alle partier frit kan deltage, samt give offentligheden mulighed for at følge med via livestreaming og offentliggørelse af referater. Vi vil i politiske udspil fra ministerier sikre, at alle Folketingets partier har mulighed for at give input til lovgivning og tiltag. Derfor skal ministeren sørge for, at de relevante ordførere får mulighed for at komme med deres konstruktive forslag til det aktuelle politiske udspil, inden det færdiggøres. Dertil vil vi sende udspil til alle Folketingets partier senest fire timer inden offentliggørelse. Dette skal sikre, at alle partier kan reagere på udspillet på et kvalificeret grundlag, og dermed styrke den offentlige debat. Ydermere vil vi offentliggøre alle spørgsmål, beregningsgrundlag mv., når politiske aftaler er indgået.

Styrk oppositionens kontrolmuligheder
Det er et demokratisk problem, at snævre flertal i Folketinget i dag kan forhindre et stort mindretals ønske om at iværksætte undersøgelser af den siddende regering. Reelt betyder dette, at en regerings parlamentariske flertal altid kan holde hånden under en minister, der er på kant med eller bryder loven. Derfor skal det kun kræve et flertal på to femtedele i Folketinget at få nedsat en undersøgelseskommission. Indtil dette er indført, vil Alternativet stemme for en undersøgelse af egen regering, såfremt to femtedele af Folketinget bakker op om dette. Tilsvarende skal det være muligt at indkalde til parlamentariske høringer, fx hvor man indkalder personer på topembedsmandsniveau. Dette skal ligeledes kræve opbakning fra 2/5 af Folketinget.

Ingen dobbeltmandater
Det vil ikke være muligt at sidde i Folketinget, Europa-Parlamentet, byråd og regionsråd samtidig. Alle politiske hverv kræver tid og fordybelse, som ikke kan garanteres, hvis man som folkevalgt har for mange forskellige politiske forpligtelser. Vores demokrati fortjener fuld opmærksomhed og nærværende politikere.

Vi vil gøre opmærksom på både fordele og ulemper
Vi vil fremhæve både fordele og ulemper ved politiske tiltag og lovforslag. Kun på den måde giver vi borgerne mulighed for at se, hvorfor vi mener, at fordelene vejer tungere end ulemperne.