Ligestilling og mangfoldighed

Alle har krav på lige rettigheder og muligheder. Det skal gælde uanset etnicitet, køn, seksualitet og kulturel og social baggrund. I dag er Danmark langt fremme, når det kommer til ligestilling og mangfoldighed, men der er absolut stadig plads til forbedringer. Disse forbedringer skal understøttes af følgende tiltag:

Obligatorisk ligestillings- og mangfoldighedsvurdering
Alle lov- og beslutningsforslag skal medtage en eksplicit ligestillings- og mangfoldighedsvurdering, som redegør for, om og i hvilket omfang det pågældende forslag kan forventes at påvirke forskellige køn og minoriteter.

Ligestilling og mangfoldighed i regeringen
For at fremme ligestilling i regeringen vil vi sørge for, at både mænd og kvinder altid er repræsenteret med mindst 40 procent i regeringen. Samtidig ønsker vi at styrke den generelle mangfoldighed i regeringen.

Ligestilling i regeringens vigtige udvalg
I forlængelse af ovenstående skal både mænd og kvinder være repræsenteret i regeringens vigtige udvalg såsom koordinationsudvalget og økonomiudvalget, som træffer afgørende beslutninger og behandler større og væsentlige initiativer og sager fra regeringen. I det centrale koordinationsudvalg er det eksempelvis blot ét ud af de syv medlemmer, der i dag er en kvinde. Alternativet vil sikre, at mænd og kvinder altid er repræsenteret med mindst 40 procent i de centrale regeringsudvalg.

Ligestilling i topembedsstanden
Blandt landets 19 departementschefer er der i dag kun tre kvinder, hvilket ikke er tilfredsstillende. Derfor ser vi det som en vigtig del af et kommende mangfoldigt regeringsarbejde, at kønsbalancen styrkes i topembedsstanden – eksempelvis ved at arbejde for, at både mænd og kvinder er repræsenteret med mindst 40 procent i toppen af departementerne, udenrigstjenesten/diplomatiet, på centrale bestyrelsesposter og i forhold til internationale udnævnelser.

Anonymiserede ansøgninger i centraladministrationen
For at modvirke bevidst såvel som ubevidst diskrimination vil vi forsøge med anonymisering af jobansøgninger i centraladministrationen. På den måde vil vi mindske den betydning, som navn, alder og køn kan have for valg af kandidater frem for kvalifikationer.