– sådan gør vi håb til virkelighed

Alternativet ønsker at tænde demokratisk håb i din kommune. Vi vil arbejde for en ny, åben og mere involverende politisk kultur, som gør det lettere for dig og dine naboer at engagere jer i og tage ejerskab for jeres lokalområde.

Demokratisk håb: Borgerbudgetter
For at skabe demokratisk håb foreslår Alternativet, at der oprettes borgerbudgetter i alle kommuner. Borgerbudgetter indebærer, at en del af det kommunale budget øremærkes til borgernes egne initiativer og projekter. Det kunne for eksempel være projekter, der eksperimenterer med nye måder at bygge, bo og leve på, eller som skaber nye sociale og kulturelle tilbud til unge, der styrker det lokale fællesskab.

Danske erfaringer med borgerbudgetter
De danske erfaringer med borgerbudgetter er begrænsede, men visse kommuner har allerede eksperimenteret med tiltaget. I kommunerne i Varde, Odense, Faaborg-Midtfyn, Hedensted og Kolding er erfaringerne overvejende, at borgerbudgetter har medvirket til at styrke demokrati og lokalt engagement og ejerskab.

LÆS ALLE VORES POLITISKE UDSPIL HER >