– sådan gør vi håb til virkelighed

Danmark har brug for en ny, åben og mere involverende politisk kultur. Både kommunalt og nationalt vil Alternativet derfor arbejde for, at du og dine medborgere får bedre og mere direkte mulighed for at påvirke den politiske dagsorden ved at indføre borgerdrevne forslag i alle kommuner.

Demokratisk håb: Borgerdrevne forslag i byrådet

Alternativet vil arbejde for, at alle du og dine medborgere kan få et politisk forslag til afstemning i byrådet, hvis tilstrækkelig mange personer bakker op om forslaget. Vi tror på, at muligheden for at få et forslag til behandling i byrådet, kan få flere til at engagere sig i politik, fordi det reelt skaber et håb om, at man kan påvirke den politiske virkelighed.

Forsøg i Folketinget fra 2018

Et bredt flertal i Folketinget bestående af alle partier undtagen Socialdemokratiet og Venstre, har vedtaget at indføre forsøg med borgerdrevne forslag på nationalt niveau. Forslaget, der blev vedtaget i 2016, blev første gang fremsat af Alternativet i 2015 og træder i kraft i starten af 2018. Helt konkret betyder forslaget, at 50.000 borgere fra 2018 kan kræve, at beslutningsforslag skal behandles i Folketingssalen på lige linje med et almindelig beslutningsforslag.

Erfaringer fra Finland

Finland og EU har allerede borgerdrevne forslag i lignende former. I Finland er et borgerdrevent forslag om at ligestille homoseksuelles rettigheder blevet vedtaget af parlamentet.

LÆS ALLE VORES UDSPIL HER >