Join The Party - Alternativet i Nepal

nepal_webbillede.png

I November 2015 erklærede den tidligere nepalesiske premiereminister Baburam Bhattarai stiftelsen af et nyt parti. Partiet hedder Naya Shakti Nepal og er ikke baseret på ideologi, men er dedikeret at udleve demokratiets kerneværdier i praksis, internt i partiet og i en bredere Nepalesisk kontekst. Kerneværdier som inklusion, gennemsigtighed og ansvarlighed udleves i praksis for at realisere Naya Shakti Nepals mål om at forandre den politiske kultur i Nepal. Partiet sigter efter at involvere unge, kvinder og andre marginaliserede grupper i landets politik. Join The Party bidrager altså til en demokratisk udvikling af Nepal, ved at understøtte Naya Shakti og dets visioner for et involverende demokrati

Det langsigtede mål med Alternativets samarbejde med Naya Shakti Nepal er at bidrage til udviklingen af et demokratisk Nepal gennem støtte og opbygning af Naya Shakti Nepals demokratiske evner og praksisser. Eftersom projektet kun løber over et år, ser vi projektet som en indledningsfase for et længerevarende partnerskab og for en langsigtet målsætning om at støtte udviklingen af et bæredygtigt demokrati i Nepal. Målet for indledningsfasen er at designe og etablere kommunikationsveje og –metoder, der involverer unge, kvinder og minoriteter i Naya Shakti Nepals politiske arbejde og at skabe gennemsigtige tilgange til beslutningsprocesser i partiet.

For at opnå disse mål vil vi dele den viden og erfaring vi har fra de kommunikationsstrategier, der er en afgørende del af Alternativets succes. Vi vil fokusere på fx sociale medier, alternativer til skriftlig kommunikation, partiets fortælling, debatkultur, hvordan man omfavner sine politiske modstandere og hvordan et politisk parti kan skabe en ny politisk kultur ved at vende kommunikationen på hovedet og efterleve egne værdier.

Vi har valgt at fokusere på kommunikation pga. den korte tidsramme og fordi vi mener at kommunikation har været afgørende for Alternativets succes.

Vi håber at vi kan fortsætte partnerskabet efter projektets afslutning og engagere os i en systematisk langsigtet idéudvikling, vidensudveksling og kapacitetsopbygning baseret på erfaringen med alternative måder at arbejde politisk. Navnet Naya Shakti betyder ny energi, ny bevægelse eller nyt alternativ. Det er på mange måder den samme fortælling, der kendetegner Alternativets position i dansk politik. Vi ser mange ligheder mellem de to partier og er overbeviste om at tankegangene og arbejdsmetoderne bag Alternativets kommunikation kan oversættes til og implementeres i en Nepalesisk kontekst.

Aktiviteter i Nepal og herhjemme

Vi har valgt at arbejde med training-of-trainers metoden til vores seminarer i Nepal som den primære metode til vidensdeling. Alternativet faciliterer seminarer i april og oktober 2016 og februar 2017. Planlægningen af seminarerne herhjemme foregår på Join-The-Party udviklingscamps, hvor medlemmer og andre interesserede udvikler koncepterne baseret på de behov Naya Shakti Nepal har kommunikeret. Der har indtil videre været afholdt to udviklingscamps, en i marts og en i september 2016.

Gennem projektet vil Naya Shakti Nepal udvikle strategier til at involvere unge i deres politiske arbejde og projektet vil have indflydelse på unges deltagelse i politikudviklingen og det aktivistiske engagement. Det vil skabe en følelse af politisk ejerskab hos unge, som generelt har mistet tiltroen til det politiske system i Nepal.

Naya Shakti Nepals formål er at forandre den demokratiske kultur i Nepal og projektet vil bidrage til det ved at støtte en demokratisk og inddragende kultur internt i partiet. Det er  afgørende for at opnå en demokratisk parti kultur internt at tilføje demokratiske værdier som gennemsigtighed og direkte deltagelse ved at arbejde med kommunikation som et middel til inklusion og integration af alle etniske, køns- og aldersgrupper.

I projektperioden vil Alternativets samarbejde med Naya Shakti Nepal fokusere på kommunikation for at opnå følgende resultater og forandringer:

  • Opbygge en demokratisk kultur af gennemsigtige organisatoriske strukturer og processer internt i Naya Shakti Nepal.
  • Udvikle Naya Shakti Nepals politiske program sammen med medlemmerne
  • Bringe den nyligt vedtagne forfatnings intentioner på klima- og miljøområdet ind i Naya Shakti Nepals partiprogram.
  • At udvikle relevante medlemmers kommunikative evner som et direkte resultat af træningen Alternativet laver i Nepal.

Alternativet insisterer på en ny politisk kultur i dansk politik og en ny måde at indgå i en politisk dialog. Alternativets dybdegående erfaring med kommunikationsstrategier og –arbejdsgange med udgangspunkt i at udvikle og fremme en ny politisk kultur er i centrum af vores training-of-trainers seminarer i Nepal. Konceptet vi arbejder med i Nepal kalder vi for Heartcore-communication og sigter efter at vise at politik kan være anderledes og sjovere, men stadig seriøst og involverende. Vi kalder projektet for Join-The-Party, for at spille på denne dobbelthed af legende seriøsitet. Sammen med kommunikation vil vi dele vores metoder til og erfaring med at øge medlemstal ved at forny den interne partikultur og skabe en ægte inklusion i alle aspekter af partiets politiske arbejde. Sammen med Naya Shakti Nepal skal alle disse delkomponenter oversættes til en Nepalesisk kontekst og skabe rammen for at opfylde Naya Shakti Nepals behov i træningen.

KONTAKT

Sally Palmvig: [email protected]