Eksperimentalzonen 2017

“Kan 10% af Alternativets debatter være præget af stilhed under dette års Folkemøde? Hvis ja – hvad gør det ved vores evne til at diskutere politik?”

Bastian Overgaard, 2017

Eksperimenter på menukortet

At kalde det for en “Eksperimentalzone” giver os mandat til at sætte en ramme for at arbejde med vores deltagelse på Folkemødet på nye måder. I det øjeblik vi kaster et eksperiment ind i et event, eller en debat, kan de virke meningsløse, og måske vil vi nogle tænke: “Hvad har det dog med politik at gøre?”. Det er helt okay. Eksperimentalzonen handler om at have nysgerrigheden til at prøve sig frem og modet til at omfavne, at politik kan være mere og andet, end det vi tror, og har lært.
Eksperimentalzonen er begrænset til enkelte events, hvor vi overordnet vil arbejde med tre greb, der tilsammen skal søge at udfordre, forstyrre og åbne det politiske rum. Vi har hentet inspiration fra verdener, der traditionelt ikke er forbundet med politik, og samtidig har vi skærpet vores fokus på debatdogmerne.

De tre greb

De tre greb har vi kaldt for Kunsten, Stilheden og Ordet. De har hvert sit ikon i programmet, så du nemmere kan orientere dig om, hvornår der eksperimenteres - og med hvad.   


KUNSTEN

v. Kunstner og filosof Helene Lundbye Petersen.

Hvordan kan kunsten, der i kraft af sin egenskab som kunst udvide, inspirere, provokere og rykke ved det politiske rum?

Vi har i år inviteret kunstner og filosof Helene Lundbye Petersen med til Folkemødet. Hendes hovedværk “Colour Spectrum of 11 Spaces”, består af 11 bøger, der med hver sin farve, fortælling og budskab symboliserer et grundlæggende aspekt ved det at være menneske. Hun samler sine bøger, taler, installationer, malerier og performances under betegnelsen ‘WhitePageProject”, der tager udgangspunkt i den blanke. hvide side. I Helenes værker bliver den blanke hvide side et frit rum midt i den politiske virkelighed. 

“Den blanke hvide side er et frit og åbent rum. Jeg ønsker med hele min kunst at inspirere os til at finde modet til at gå ind i dette rum og spørge os selv, ‘hvad er det, vi egentlig vil’?”
Fra performance på Christiansborg - Helene Lundbye Petersen, 2017

Du kan opleve Helenes rum og værker her:

  • Torsdag d. 15. juni, kl. 14.00, Å-teltet: Performance, “Den blanke, hvide side, Folkemødet”.
  • Torsdag d. 15. juni kl. 16.30 Å-teltet: Salon, “Kulturens rolle i samfundet” v. Rasmus Nordqvist.
  • Fredag d. 16. juni kl. kl. 10.30, Å-teltet: Artist-talk, “Den levende kunst på Christiansborg”.  
  • Lørdag d. 17. juni kl. 10.30, Å-teltet: Installation, “Et vindue til visdom, balance, og kærlighed (skolepolitik)” .
  • Alle dage: Biblioteket er åbent v. Å-teltet, “Tag et break fra Folkemødet og dyk ned i Helene Lundbye Petersens første seks bøger for: Begyndelser (Hvid); Visdom (Blå), Nydelse (Orange), Kamp (Rød), Kærlighed (Grøn) og Balance (Gul).   

STILHEDEN

v. Konsulent og foredragsholder Bastian Overgaard.

Hvad sker der, når mennesker er stille sammen? Hvor nært kan du opleve din sidemand, din politiker eller dig selv, når du er stille i et rum, der normalt er fyldt med ord?

Vi har i år inviteret konsulent og foredragsholder Bastian Overgaard med til det politiske Danmarks årlige sommerfest - Folkemødet. En fest fyldt med ord og ord og flere ord.

“Hvis vi taler med ca. 150 ord i minuttet bevæger en politisk debat sig hurtigt op på 9000 ord i timen. Omsætter du det til tekst, svarer det til 22 tætskrevne A4-sider!”

Bastian Overgaard, 2017

Bastian vil guide os gennem stilheden og åbne op for, hvordan stilhed og "intelligente mellemrum" kan skærpe vores kommunikation, forbedre vores hukommelse og kreativitet og ikke mindst skabe intimitet og samhørighed.
Dette vil vi gerne eksperimentere os frem til i fællesskab. Bastian Overgaard vil guide os gennem stilheden, hvor vi både skal være modige og generøse for at få et fælles rum i denne ramme til at fungere.

Om Bastian

Foredragsholder og konsulent Bastian Overgaard hjælper virksomheder og kommuner med at bringe stilhed ind i dansk mødekultur. I 2017 startede han projekt “Effektive Møder”, hvor bl.a. Finansforbundet, Ingeniørforeningen udforsker potentialerne i mødestilhed.  


ORDET

v. Frivillige medlemmer fra Alternativets bevægelse blandt andre Anne Sofie Lütken og Line Johansen.

Hvad betyder det talte ord egentlig i den politiske samtale? Med udgangspunkt i Alternativets debatdogmer sætter vi i en række debatter og events fokus på det talte ord. Det handler om vanen i det politiske sprog, og vi eksperimenterer her med selve ordet, hvordan vi bruger ordet, samt hvordan vi giver og tager ordet.

Vi vil bl.a. arbejde med mand/kvinde talerækker, når der åbnes op for spørgsmål fra publikum. Vi vil eksperimentere med måden, der bliver stillet spørgsmål på. Til nogle events bytter vi rundt på taletid for publikum og paneldeltagere, til andre vil vi lægge mere vægt på ordets handling(er) i stedet for holdning(er) og meget, meget mere. Vi vil blive klogere på, hvad der virker, og hvad der ikke virker for sammen at udvikle på Alternativets fundament, nemlig de seks værdier og de seks debatdogmer.

“Vi burde stoppe op lidt oftere og overveje, hvad det er der sker, når vi “gør politik”? Hvem taler og hvornår? Hvilke forventninger og vaner dominerer? – og vigtigst af alt, hvordan har det talte ord betydning for den politik, vi så får udviklet?”