Evalueringer fra Folkemødet 2017

Tilbage i juni skinnede solen over Allinge, hvor omkring 150 alternativister var med til at gøre Bornholms Folkemøde lidt grønnere. Det blev til 4 dage, 44 events og et væld af tværpolitiske samtaler. Som et medlem udbrød på vej hjem i bussen søndag aften: “Det har været en oplevelse for livet”.
Men selvom vi bliver bedre og bedre til at organisere store events i Alternativet, har vi stadig et ansvar for at holde fast i vores integritet, værdier og grønne ånd. Med det in mente sendte vi i juli et spørgeskema ud til de af jer, der havde haft en aktiv rolle før og under Folkemødet (medarbejdere, frivillige og aktive medlemmer). Derudover holdt vi en række evalueringsmøder med forskellige grupper og en fin og værdifuld feedback tog form.

Evaluering af Eksperimentalzonen for Ny Politisk Kultur

Alternativets venues blev på Folkemødet 2017 lavet om til en “Eksperimentalzone for Ny Politisk Kultur”. Formålet var at fortsætte Alternativets arbejde med ny politisk kultur, samt at skabe en stemning, der rakte ud over Bornholm og gav os noget med hjem i bagagen. Noget vi kunne eksperimentere med, lære af  og arbejde videre på rundt om i resten af landet.
I Eksperimentalzonen hentede vi inspiration fra verdener, der ikke normalt er forbundet med politik, og den begrænsede sig til enkelte events, hvor vi overordnet arbejdede med tre greb/kundskaber, nemlig “Kunsten”, “Stilheden” og “Ordet”.

Udsyn mod Folkemødet 2018

Eksperimentalzone eller ej, kan du med fordel stille spørgsmål til, hvad vi som lokalforeninger og bevægelse egentlig får ud af at være med på Folkemødet. Bornholm kan synes langt væk (især hvis man bor i Nordjylland), det er en dyr affære at være med, og så er det ikke særlig folkeligt. Hvad vi især tager med os frem mod 2018 er et fokus på:

  • Hvordan kan Folkemødet på Bornholm inspirere til grønt og demokratisk håb i Alternativets lokalkredse?  
  • Hvordan kan Folkemødet på Bornholm udvide rammerne for, hvad politik er og kan være i din lokalforening?
  • Hvordan kan Folkemødet på Bornholm understøtte demokratiske festivaler rundt om i resten af landet?  

Med Uffes ord, lever vi i “en politisk mellemtid”, hvor de gamle svar ikke længere kan løse de udfordringer, vi står over for. Generelt har danskerne en oplevelse af, at de ikke kan få indflydelse på det samfund, de lever i. At det “nytter noget” at melde sig ind i et parti eller engagere sig yderligere end ved at sætte sit kryds i stemmeboksen. Det er ærgerligt, synes vi. For der er så meget glæde, energi og skaberkraft i det enkelte menneskes demokratiske autoritet, i mobiliseringen af lokale og fælles værdier. Der er mening i ikke kun at interessere sig for politik, men at gøre politik. At gøre politik lokalt og gøre det sammen.

Hvordan kan jeg være med?

Har alt dette fanget din interesse, kan du allerede nu melde dig på banen og tilmelde dig via knappen nedenfor.
Vi har oprettet en lang række forskellige roller, så der er mulighed for at deltage alt efter hvilken interesse, hvor mange penge, eller hvor meget tid, du har lyst til og kan investere. Her kan du byde ind med events, du gerne vil stå for at facilitere, tilmelde dig specifikke nyhedsbreve om Folkemødet, melde dig som frivillig i Den Grønne Kerne, som “Hjælpende hånd” og meget, meget mere.  

Vi glæder os til at dele Folkemødet på Bornholm med dig i 2018 – og håber, du vil være med. 

Mange grønne hilsner fra

Landssekretariatet

Ja, tak – jeg vil gerne være med på Folkemødet på Bornholm 2018.