Politisk Forum

pofobillede2.png

 

Det Politiske Forum er Alternativets politiske beslutningsenhed. Her samles hovedbestyrelsen, den politiske ledelse, samt repræsentanter for alle storkredsene og behandler indkomne forslag til Alternativets politik.

Politisk Forum udvikler ikke Alternativets politik, men kvalificerer og sikrer at de indsendte forslag er i tråd med Alternativets værdier og indstiller forslag til at blive en del af Alternativets politik. Politisk Forum kan også nedsætte udvalg, der sammen med forslagsstillerne får ansvar for at videreudvikle et politisk forslag.

Vil du have et forslag med på Politisk Forum, så skal forslaget være udviklet åbent, og der skal være minimum 10 medlemmer fra Alternativet, der bakker op om forslaget.

Find medlemmerne af Politisk Forum her