Hvad er et politisk laboratorie?

Inden du går i gang med at lave et Politisk Laboratorie, så tjek vores retningslinjer omkring økonomisk tilskud til afholdelse. Find dem ved at klikke her.

Et politisk laboratorium er det rum, vi giver hinanden til at undersøge og udforske et politisk emne eller spørgsmål. Et rum, hvori vi udvikler Alternativets politik, lokalt som nationalt.

Det vigtigste er, at vi i rummet skaber nye politiske samtaler og derigennem udvikler nye politiske idéer.

Alle kan lave et politisk laboratorium, og der er ingen krav til, hvor stort eller småt det skal være. Det kan også ske online i vores digitale debatforum: www.dialog.alternativet.dk.
 

Hvorfor laver vi politiske laboratorier?

 • For at fremme politisk dialog og engagement i befolkningen, samt at styrke empati og forståelse mellem befolkning og politikere.
 • For at lave politik ud fra engagerede borgeres viden og visioner.
 • For at lave politik som er baseret på så mange gode argumenter, perspektiver og så megen viden som muligt.

Hvad er succeskriterierne?

 • At det er nemt at deltage og bidrage.
 • At vi inddrager alle, der har lyst til at være med.
 • At deltagelsen i det politiske udviklingsarbejde afspejler samfundets sammensætning bedst muligt.
 • At vi i en lokal forankring formår at skabe en ny politisk kultur.
 • At resultatet er gennembearbejdet og både bygger på viden og argumenterede synspunkter, som kan føre til brugbar politik.
 • At også de visionære forslag er baseret på viden.
 • At processen er gennemsigtig for alle.
 • At vi giver liv til mottoet: FLERE VED MERE.