Alternativet ønsker en dynamisk og involverende politisk kultur i Danmark.

En politisk kultur, som bygger demokratisk bro mellem borgerne og de folkevalgte. Vi ønsker, at det skal være attraktivt og muligt at involvere sig i politik, hvad enten man kan bidrage med 8 minutter eller 8 timer om dagen.

Vi mener, det skal være åbenlyst, at det nytter noget at være aktiv borger, og at vi alle gennem engagement kan være med til at skabe bedre løsninger for samfundet.

Læs mere i Alternativets partiprogram om ‘EN NY POLITISK KULTUR’.

Derfor har vi skabt de politiske laboratorier, hvor vi taler om, arbejder for og udvikler nye forslag til Alternativets politik.

Et laboratorium kan tage form af mindre møder, workshops, arbejdsgrupper, eller helt andre aktiviteter. Du kan også deltage i vores fortløbende digitale laboratorium på www.dialog.alternativet.dk.

Hvis du vil vide mere om de politiske laboratorier, kan du læse Mads Ringbloms blogindlæg: Refleksioner over politiske laboratorier.

Du behøver ikke være medlem af Alternativet for at deltage, alle er velkomne!

For kommende politiske laboratorier, se herunder i kalenderen.

KalenderOm politiske laboratorierVær medIndsend et forslagPolitisk ForumKontaktDokumenter

januar, 2017

Sortér

Ingen begivenheder

Et politisk laboratorium er det rum, vi giver hinanden til at undersøge og udforske et politisk emne eller spørgsmål. Et rum, hvori vi udvikler Alternativets politik, lokalt som nationalt.

Det vigtigste er, at vi i rummet skaber nye politiske samtaler og derigennem udvikler nye politiske idéer.

Alle kan lave et politisk laboratorium, og der er ingen krav til, hvor stort eller småt det skal være. Det kan også ske online i vores digitale debatforum: www.dialog.alternativet.dk.

Hvorfor laver vi politiske laboratorier?
• For at fremme politisk dialog og engagement i befolkningen, samt at styrke empati og forståelse mellem befolkning og politikere.
• For at lave politik ud fra engagerede borgeres viden og visioner.
• For at lave politik som er baseret på så mange gode argumenter, perspektiver og så megen viden som muligt.

Hvad er succeskriterierne?
• At det er nemt at deltage og bidrage.
• At vi inddrager alle, der har lyst til at være med.
• At deltagelsen i det politiske udviklingsarbejde afspejler samfundets sammensætning bedst muligt.
• At vi i en lokal forankring formår at skabe en ny politisk kultur.
• At resultatet er gennembearbejdet og både bygger på viden og argumenterede synspunkter, som kan føre til brugbar politik.
• At også de visionære forslag er baseret på viden.
• At processen er gennemsigtig for alle.
• At vi giver liv til mottoet: FLERE VED MERE.

Du kan være med i de politiske laboratorier på flere måder:

1. Har du lyst til at bidrage til Alternativets politik med idéer, personlige erfaringer eller nye perspektiver?

Du kan så bare deltage i et politisk laboratorium, som arrangeres af andre.

Hold øje med kalenderen her på siden eller tag fat i din lokale storkreds.

2. Har du lyst til at være frivillig, arrangør eller medarrrangør af et politisk laboratorium?

Kontakt din storkreds og forhør dig, hvilke muligheder du har for at involvere dig (se kontaktoplysninger under fanebladet “Kontakt”).

 3. Vil du være med til at koordinere og udvikle på nationalt niveau?

Så skriv en mail til det ‘Nationale Team for politiske laboratorier’ på pola@alternativet.dk og fortæl lidt om dig selv, dine erfaringer, og hvorfor du mener, netop dette team er det rette for dig at være frivillig i.

Vi mangler pt. gode og tjekkede projektledere, facilitatorer og folk med IT-kundskaber.

Har du arrangeret eller deltaget i et politisk laboratorium og ønsker at indsende et politisk forslag til behandling af Alternativet, skal du tage udgangspunkt i denne skabelon. Du er også velkommen til at indsende et forslag selvom du ikke har deltaget fysisk i et politisk laboratorie, men i så fald er det vigtigt at du har vendt dine tanker på en digital platform, fx på www.dialog.alternativet.dk eller i Facebook-gruppen ‘Alternativet: en seriøs bæredygtig omstilling‘.

Skabelonen har til formål at sikre, at de forslag, vi får ind, er grundigt researchet og har været til debat blandt medlemmer og andre som er relevante at inddrage. Den udfyldte skabelonen sendes til pola@alternativet.dk med teksten ‘politisk forslag’ i emnefeltet.

Vær opmærksom på, at for at kunne indsende et forslag, skal 10 medlemmer af Alternativet støtte dit forslag. Disse skal med navns nævnelse og mailadresser skrives ind i skabelonen.

Procedure for behandling af indkomne forslag:
Det er det Politiske Forum, der endeligt tager beslutninger om indkomne forslag. Forslaget modtages af det ‘Nationale Team for politiske laboratorier’, der kategoriserer og sender forslagene videre til den relevante ordfører. Denne kommer med en skriftlig udtalelse og anbefaling om, hvorvidt de mener forslaget skal vedtages, forkastes eller sendes til videreudvikling. Herefter diskuterer og stemmer det Politiske Forum, og det er denne afstemning, der er den gældende for forslaget. Forslagsstiller og medstillere vil dernæst blive informeret om, hvorvidt forslaget er vedtaget, forkastet eller skal videreudvikles.

Deadline for indsendelse:
Indsendte forslag vil blive vurderet ved næstkommende Politiske Forum, derved er der altid mulighed for indsendelse. Datoen for næste Politiske Forum er d. 31.01.2016, deadline for indsendelse af forslag til behandling ved dette møde er nu overskredet.

Har du spørgsmål vedrørende indsendelse af forslag er du altid velkomme til at skrive til pola@alternativet.dk

Det Politiske Forum er Alternativets politiske beslutningsenhed. Her samles hovedbestyrelsen, den politiske ledelse, samt repræsentanter for alle storkredsene og behandler indkomne forslag til Alternativets politik.

Politisk Forum udvikler ikke Alternativets politik, men kvalificerer og sikrer at de indsendte forslag er i tråd med Alternativets værdier og indstiller forslag til at blive en del af Alternativets politik. Politisk Forum kan også nedsætte udvalg, der sammen med forslagsstillerne får ansvar for at videreudvikle et politisk forslag.

Vil du have et forslag med på Politisk Forum, så skal forslaget være udviklet åbent, og der skal være minimum 10 medlemmer fra Alternativet, der bakker op om forslaget.

Se listen over forslag med stemmetal og eventuelle kommentarer her

Nationale Team for POLITISKE LABORATORIER:

Kontakt én af nedenstående hvis du har brug for sparing til afholdelse af et politisk laboratorier eller du har generelle spørgsmål.

Nationalt POLA-team // pola@alternativet.dk 

Steen Meyer // 60 62 36 90 // steen.meyer@gmail.com

Mads Ringblom Knudsen // 20 31 71 27 // madsringblom@gmail.com

Trine Thygaard-Nielsen // thygaard@gmail.com (er flyttet til udlandet)

Charlotte Ditløv Jensen // 28 51 19 71 // cditloev@gmail.com

Bo Astrup Kristensen // 22 79 01 34 // boastrup@hotmail.com

Rasmus Jørgensen // 27 60 86 87 // rj@resonans.dk (er pt. på barsel)

Rikke Myung Sun Nielsen // 29 92 22 34 // rikke.myung@bestbrains.dk

Josine Elvekjær Legêne // 28 40 80 96 // je_legene@hotmail.com

Maja Krog // 27 14 79 06 // maja.krog@alternativet.dk (er pt. på barsel)

Ingeborg Grønlykke // 22 53 69 77 // ingeborggronlykke@gmail.com (er pt. på barsel)

Nilas Bay-Foged // 20 82 88 99 // nilas.foged@alternativet.dk

 

Kontaktpersoner i Storkredsene:

Kontakt én af nedenstående hvis du gerne vil afholde et politisk laboratorier i dit lokale område.

København: Nilas Bay-Foged // nilas.foged@alternativet.dk

København og omegn: Henriette M. Johansen // tri4pigen4@hotmail.com

Nordsjælland: Jeppe Hansen // hauberg@hansen.dk

Sjælland: Niels Poul Dreyer // npd@dreyerfoto.dk

Fyn: Kontaktinfo på vej, skriv i mellemtiden til pola@alternativet.dk

Bornholm: Kontaktinfo på vej, skriv i mellemtiden til pola@alternativet.dk

Østjylland: Jon Skjerning Rasmussen //  info@juggler.dk

Vestjylland: Kontaktinfo på vej, skriv i mellemtiden til pola@alternativet.dk

Nordjylland: Mark Blumenkranz // markblumenkranz@gmail.com

Sydjylland: Kontaktinfo på vej, skriv i mellemtiden til pola@alternativet.dk

Politiske laboratorier, one-pager

POLA_one-pager.pdf

Når I tænker på at arrangere politiske laboratorier, kan I starte her!

Præsentation af politiske laboratorier i Alternativet 2014:
PolitiskeLaboratorier_Alternativet_2014
En opdateret præsentation er under udarbejdelse.

Skabelon til indsendelse af politiske forslag til Alternativet:
Skabelon-for-indsendelse-af-forslag-til-Alternativets-Politiske-Forum_Januar_2015
Linket er til et Word-dokument der downloades til din computer.

 

PLANLÆG ET POLITISK LABORATORIE:

Planlægningsværktøj:
Inspiration-til-rammerne-for-et-politisk-laboratorie_Marts_2015
Linket er til et Word-dokument der downloades til din computer.

Huskeliste:
Huskeliste-for-afholdelse-af-et-politisk-laboratorie_Marts_2015
Linket er til et Word-dokument der downloades til din computer.

Skabelon for evaluering/referat:
Skabelon-for-evaluering-referat-af-politisk-laboratorie_Februar_2015
Linket er til et Word-dokument der downloades til din computer.

Søg penge til at afholde et politisk laboratorium:
https://docs.google.com/document/d/1lm1PjrDQdh2imKOgBZq9esaNq9OH2ZyJF7I_75buvbI/edit
Linket er til et Google Docs-dokument kan åbnes i din browser.