Læs hele udspillet omkring bandeliv her.

Alternativet mener, at der skal sættes ind på både den korte, mellemlange og lange bane for at stoppe den verserende bandekonflikt. Det er selvsagt uacceptabelt for et demokratisk samfund, at kriminelle bandemedlemmer gør det utrygt for borgerne at bo og leve i byerne. Derfor må og skal bandekonflikten bringes til ophør.

At stoppe bandeproblemerne kræver som minimum en øget og massiv, lokal politiindsats. Men mere politi i gaderne løser ikke automatisk problemerne. En øget politiindsats skal suppleres med andre initiativer.

På den helt lange bane skal bandeproblemerne forebygges og bekæmpes gennem mere menneskelig inklusion, bedre integration samt mindre social og økonomisk stigmatisering. På den mellemlange bane – som dette udspil fokuserer på – skal der udvikles og iværksættes nye initiativer, som hurtigt og effektivt kan sætte en stopper for problemerne.

Disse initiativer handler ikke mindst om at frigøre flere af politiets ressourcer, fjerne en væsentlig del af bandernes indtægtsgrundlag ved at legalisere cannabis, og gøre det mere attraktivt og sikkert for bandemedlemmer at samarbejde med politiet. Men der skal mere til. Der er brug for at udvide og udbrede exitindsatserne, styrke efteruddannelsen af fængselsbetjente, inddele bandemedlemmer i registre og afsætte væsentlige midler til at opdele bandemedlemmerne i mindre grupper i fængslerne. Sidst, men ikke mindst, ser vi et stort behov for at styrke den vigtige sociale indsats – bl.a. ved udbrede mentorstøtten, forbedre uddannelses- og beskæftigelsestilbuddene til risikogrupper samt øge inddragelsen af forældre og civile mæglergrupper.

For Alternativet er det vigtigt at slå fast, at man ikke genskaber trygheden for borgerne ved hjælp af lette løsninger. Tiden er ikke til symbolpolitik; Skærpede straffe uden et mål for øje er ikke en bæredygtig løsning, men kan være med til at avle mere kriminalitet og flere bandemedlemmer. Tiden er til fornuftige og veldokumenterede tiltag, der har en reel og langtidsholdbar effekt, og som kan lede eksisterende og potentielle bandemedlemmer ind på en anden livsbane.

Læs hele udspillet omkring bandeliv her.