Alternativ anerkendelse af artmoney

Af  Magnus Harald Haslebo, presserådgiver

Som verdens første politiske parti accepterer Alternativet nu den globale valuta, artmoney, som betaling for fx medlemskaber. ”Vi deler jo artmoney’s ambition om at gentænke det økonomiske system, så det anerkender flere former for værdi, så selvfølgelig er vi med,” siger Josephine Fock, Alternativets finans- og økonomiordfører.

Fremover kan man nemlig betale sit medlemskab af Alternativet med artmoney, der er en global valuta udtænkt af den danske iværksætter og kunster Lars Kræmmer tilbage i 1997. artmoney er et koncept, som kort fortalt går ud på, at man i stedet for at betale med penge, betaler med original kunst. En ’artmoney’ – dvs. et unikt kunststykke, som lever op til artmoneys format – har en værdi af 200 kr., og i dag er ’artmoney’ for én mia. kr. i omløb.

”Vi er rigtig stolte over nu at være en del af artmoney-familien, da konceptet gør op med tidens dominerende definition af værdi, som værende det samme som penge. Der er mange andre former for værdi, fx livsglæde, bæredygtighed og her kunst, og den erkendelse skal ind i og bæres frem af alle samfundets institutioner – ikke mindst de politiske,” siger Josephine Fock, der er finans- og økonomiordfører for Alternativet.

Dansk iværksætteri
Artmoney er i dag accepteret som betaling i 136 butikker i 21 lande, som fx Guam, Tanzania og Indien, og det hele er udsprunget af, at en dansker fik en god idé og havde drivkraften til at føre den ud i livet.

Dermed er konceptet artmoney et udmærket eksempel på, hvad den danske kreativitet og iværksætterlyst kan føre til, forklarer Josephine Fock.

”Artmoney nytænker samfundets fastlåste strukturer og skaber værdi på en anden måde. Det udtrykker, at det er den rigtige vej frem, når Alternativet i vores partiprogram foreslår et nyt vækstbegreb, der måler på trivsel og livsglæde såvel som graden af miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. Herudover mener vi også, at vi som samfund skal være meget bedre til at støtte op, når danske iværksættere tør tænke ud af boksen – ikke mindst når det kommer til løsninger, der bygger bro mellem kunst og iværksætteri,” siger hun.

Stolt samarbejde
At Alternativet nu tager imod en artmoney som betaling for medlemskab blev vedtaget af Alternativets hovedbestyrelse, hvorfra forperson Helle Engelbrechtsen forklarer, at hun finder samarbejdet helt naturligt.

”Det her handler for mig om meget mere end at gentænke vores forståelse for økonomi og værdiskabelse. Artmoney er et eksempel på, at kunsten kan skabe helt nye billeder på en ny og mere bæredygtig verden. Derfor er jeg også stolt af dette nye samarbejde. For hvis Alternativet ikke skulle gå ind i et samarbejde med artmoney, så ved jeg ikke hvem der skulle gøre. Det er jo et meget konkret og fint eksempel på, at politik og kunst kan gå op i en højere helhed”, siger hun.

”Vi modtager jo normalt al betaling via vores hjemmeside på internettet, men selvfølgelig skal det her kunne lade sig gøre, så nu kan folk tilsende os et styk artmoney på vores fysiske adresse, så skal vi nok få dem oprettet som medlemmer,” forklarer Helle Engelbrechtsen.

Mødet med samfundsstrukturerne
Stifteren af artmoney, Lars Kræmmer, fortæller, at selve konceptet ofte tvinger folk til lige at gentænke almindelig praksis. Noget, der ikke er lige let for alle, hvilket fx blev udtrykt, da artmoney begyndte at støde imod rammerne for samfundets eksisterende værdistrukturer.

”Da vi i 1998 stiftede BIAM (Bank of International Artmoney), der gør det lettere for kunstnere fra hele verden at veksle en artmoney til reguler valuta, skulle det jo vise sig at blive et problem. Nogle mente ikke, at vi kunne kalde os en bank, og så vi blev hevet i retten,” forklarer han.

Det endte med en bøde på 2.000 kr. og et forbud mod at bruge ordet ’bank’.

”Bøden kunne desværre ikke betales med artmoney, idet politiet endnu ikke har tilmeldt sig, men herfra straks en opfordring til, at de gør det,” siger Lars Kræmmer.

Store ambitioner
Over 1500 kunstnere producerer unikke kunststykker anerkendt af artmoney og derfor værdisat til 200 kr. For lokale kunstnere i fx afrikanske lande, der formentlig ville være tvunget til at sælge deres kunst for håndører på et lokalt marked, giver artmoney mulighed for større eksponering samt adgang til et større marked. Det er således i sig selv lighedsskabende, hvilket ifølge Lars Kræmmer også var én af ambitonerne:

”artmoney sidestiller rige og fattige og styrker gennem sin struktur muligheden for at bevæge sig uden for de etablerede systemer og bytte sig til nødvendige varer – her ved en valuta som kunst,” siger han.

artmoney holder fernisering i Galleri Bredgade 22 fredag d. 24. oktober, hvor Uffe Elbæk vil holde åbningstale.

Sådan bruger du en artmoney som betaling for medlemskab:

 1. Indsend din artmoney til:

  Alternativets Landssekretariat
  Åbenrå 33, st
  1124 Kbh K

 2. Vedlæg infoseddel med navn, adresse, mailadresse og telefonnummer
 3. En indsendt artmoney vil blive opført som et aktiv i Alternativets regnskab

Fakta om artmoney:

 1. Blev grundlagt i 1997 af kunstner Lars Kræmmer
 2. Består af et netværk af kunstnere, butikker samt interesserede, der kan købe artmoney fra artmoney.org
 3. Artmoney er accepteret i 138 butikker i 21 lande
 4. Over 1500 kunstnere producerer i øjeblikket artmoney