Dagsorden

 

Lørdag: Start 9.30, hvor alle fællesbusser ankommer fra Åbenrå, København og Ålborg.

Søndag: Start kl 9:00 med indtjekning - OBS: morgenmad kun på ekstra bestilling. Vi slutter kl. 15:00 med fælles oprydning og gruppekram til at tage hjem på.

Busserne kører kl 15:30.

Formel dagsorden

Herunder er dagsorden som er fastlagt af vores vedtægter.
To uger før Landsmødet ligger vi et samlet og fyldestgørende program op, hvor du kan se meget mere af alt det sjove.

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere og mindst 2 referenter.

3. Hovedbestyrelsens beretning.

4. Beretning fra den politiske ledelse.

5. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.

6. Afrapportering fra stående råd og udvalg:

A. Ombudsråd,

B. Konfliktmæglingsråd,

C. Vedtægtsudvalg.

7. Behandling af forslag fra medlemmer.

8. Valg til Hovedbestyrelsen herunder valg til forperson.

9. Valg af politisk leder.

10. Valg af listerækkefølge til Europaparlamentsvalg (udskudt til ekstraordinært Landsmøde i september)

11. Valg til Vedtægtsudvalg.

12. Valg til Ombudsråd (afholdes ikke)

13. Fastlæggelse af minimumskontingent.

14. Valg af revisor.

15. Eventuelt.

 

Tilbage til menu