Vil du være en del af Alternativets nye fagråd for udenrigspolitik?

Fagrådets opgave er at støtte Alternativets udenrigsordfører, Sascha Faxe, i sit arbejde med at repræsentere partiets udenrigspolitik. Det kan være fra helt konkrete opgaver f.eks. i relation til igangværende hændelser, udvikling af positioner og til formidling af Alternativets udenrigspolitiske positioner generelt med fokus på større problematikker.

Fokusemner

Alternativets udenrigspolitik understreger betydningen af internationalt samarbejde i håndteringen af klimakrisen. I en globaliseret verden, hvor klimaforandringerne ikke kender grænser, er samarbejde på tværs af nationer afgørende for at adressere de fælles udfordringer, der opstår som følge af klimaforandringerne.

I en verden hvor geopolitiske forskydninger er stærkt tiltagende, er en humanistisk udenrigspolitik vigtigere end nogensinde, da grundlæggende menneskerettigheder tilsidesættes af flere lande i deres søgen på at opnå en styrkeposition i en verden, hvor sikkerhedspolitik i stigende grad er en integreret del i flere politiske områder. Det her er blot for at nævne nogle af de udenrigspolitiske brændpunkter, der er rammesættende.

Derfor vil fagrådet understøtte udenrigsordførerens arbejde med at udbrede en grøn og humanistisk udenrigspolitik, hvor fokus er på menneskerettigheder, international lov og aftaler og ambitionen om en systemisk omstilling og håndtering af klimaforandringerne, der også hjælper i de lande, hvor befolkningen er mest udsat. Et fokusområde er også det postkoloniale opgør, hvis vigtighed igen er tydelig på baggrund af de geopolitiske forskydninger.

Organisering

Fagrådet består af maks. 8 medlemmer og faciliteres af medlem af Alternativet, Nicolaj Dam Nyholm. Der lægges vægt på diversitet i gruppen, så medlemmerne både kan komplimentere og udfordre hinanden. Medlemmer vælges ud fra kriteriet om at sammensætte en gruppe der dækker et bredt vidensfundament, herunder geografisk spænd, og kan have et tænketanksformat til at understøtte udenrigsordføreren.

Mødefrekvens: 1x om måneden fast tjek-ind møde (om onsdagen) og herudover efter situationsbestemt behov med Alternativets udenrigsordfører Sascha Faxe og om nødvendigt med relevante interesseorganisationer/fagpersoner. Første møde er tiltænkt at være onsdag d. 1. maj.

Forventninger til medlemmer: Det forventes, at deltagerne kan afsætte et par timer per måned til det faste møde og ellers til behov ift. kommunikation med Alternativets udenrigsordfører i forbindelse med evt. forhandlingsforløb og igangværende hændelser.

Ansøgning

Frist for ansøgning er 8. april og send en kort motivation med dine interesseområder og faglige baggrund til Nicolaj Dam Nyholm på [email protected]

Sascha Faxe og Nicolaj Dam Nyholm kommer til at vælge medlemmerne til fagrådet i april måned.