Vil du være en del af Alternativets erhvervsfagråd?

Fagrådets opgave er at udvikle, kvalificere og formidle Alternativets erhvervspolitik. Det kan være fra helt konkrete opgaver fx i relation til pågående forhandlinger til egentlig politikudvikling i et større perspektiv.

Fagrådet blev etableret for et år siden og har blandt andet stået for Alternativets reparationsudspil, som blev lanceret i november 2024. Vi søger nu ekstra medlemmer til fagrådet for at udvide vores arbejde.

Fokusemner

Vi står over for en global klimakrise, som betyder, at samtlige af samfundets sektorer, herunder erhvervslivet, skal omstilles til en produktion og et forbrug, der ikke belaster klimaet mere end højst nødvendigt, og som heller ikke driver rovdrift på naturen eller skader miljøet.

Grøn omstilling, cirkulær økonomi og bæredygtig udvikling kan gøres til rygraden i erhvervspolitikken. Med højere klima- og energimål, bæredygtige rammevilkår og målrettede incitamenter vil vi sætte en ambitiøs forandringsagenda med henblik på at gennemføre en hurtig, rationel og effektiv grøn omstilling.

Inden for cirkulær økonomi fokuserer vi på områder som et lavere ressourceaftryk, produktdesign, biosolutions, råstofudvinding, reparationer, og affaldshåndtering.

Vi vil hjælpe og ruste danske virksomheder til mødet med fremtiden – især de små og mellemstore virksomheder (SMVer). Blandt andet vil vi skabe en stærkere iværksætterkultur, lette virksomhedernes adgang til rådgivning og finansiering, øge investeringer i forskning, innovation og uddannelse samt komme med forslag til, hvordan vi forløser det store erhvervsmæssige potentiale i kooperativer og demokratiske virksomheder.

Organisering

Fagrådet består af op til 10 medlemmer og faciliteres af Alternativets eksterne erhvervsordfører Jonathan Ries. Der lægges vægt på diversitet i gruppen, så medlemmerne både kan komplimentere og udfordre hinanden. Medlemmer vælger delfagområder til det fremtidige arbejde og deler delfagområderne imellem sig, så de hver især har veldefinerede fagfelter, som de dækker og tager ansvar for.

Mødefrekvens: 1x om måneden fast til koordinering af opgaver. Derudover mødes medlemmerne efter behov og interesse med Alternativets erhvervsordfører Sascha Faxe og med relevante interesseorganisationer/fagpersoner.

Forventninger til medlemmer: Det forventes, at deltagerne kan afsætte et antal timer per måned for at drive politikudviklingen, kvalificere vores politik, formulere udspil samt rådgive partiets folkevalgte i forbindelse med konkrete forhandlingsforløb.

Ansøgning

Send en kort motivation med dine interesseområder og faglig baggrund til Jonathan Ries

jonathan.ries (at)alternativet.dk

Sascha Faxe og Jonathan Ries kommer til at vælge medlemmerne til fagrådet i midten af april 2024.