Alternativet søger medlemmer til frivillig-gruppe omkring vores fremtidige udviklingsprojekter

HAR DU ERFARING MED UDVIKLINGSPROJEKTER I AFRIKA, ELLER ANDRE STEDER I DET GLOBALE SYD? HAR DU EVNER FOR OG LYST TIL AT BYGGE FRIVILLIGE GRUPPER?

VIL DU VÆRE MED TIL AT UDVIKLE ALTERNATIVETS NYE PROJEKT I AFRIKA OG BYGGE NETVÆRK OP I DANMARK?

Så vil vi gerne høre fra dig!

Alternativet har fået bevilget 3 mio. kr. fra DIPD (Danish Institute for Parties and Democracy) til aktiviteter i 2024-2025. Halvdelen af midlerne skal bruges i flerpartiprojekter, hvor vi arbejder sammen med andre danske partier, og den anden halvdel skal bruges på et projekt, Alternativet selv skaber sammen med en eller flere afrikanske partnere.

Alternativets projekt er endnu ikke færdigdesignet, partnerne er ikke valgt, og gruppen omkring projektet er ikke etableret. Det er netop i denne proces, vi gerne vil involvere medlemmer, der har erfaring med at arbejde med projekter i det globale syd.

Første fase af arbejdet regner vi med at sætte i gang i anden halvdel af 2024. Det går ud på at udforske lande og mulige samarbejdspartnere i Afrika. Vi har en idé om, at det kunne være et østafrikansk land, men det er ikke fastlåst. Dog er det en betingelse, at vi kan bruge engelsk som arbejdssprog.

Samarbejdspartnere i Afrika kan både være politiske partier og bevægelser, der passer godt til Alternativet.

Sonderingerne kan inkludere besøg hos mulige samarbejdspartnere, og/eller besøg i Danmark fra mulige afrikanske partnere.

Når der er indgået aftale om partner(e) og projektindhold, går vi over til selve gennemførelsen af projektet. Det vil indebære involvering af frivillige fra både Alternativet og Alternativets Unge, men i undersøgelsesfasen har vi brug for erfarne kræfter, der har lyst til at deltage i udviklingen af projektet og ideer til opbygningen af en frivilliggruppe i Danmark.

Har du lyst til at være med i processen med at skabe et nyt grønt og internationalt projekt, så send en motiveret ansøgning. Ansøgning skal sendes til sekretariatschef Mark Desholm på e-mail ([email protected]) inden den 3. marts 2024. Så hører du nærmere fra os.

Spørgsmål til projektet kan rettes til Mark Desholm eller HB’s ansvarlige, Anne-Marie Hemmeth ([email protected]).