Nyt udspil: Alternativet vil sikre vores grundvand og oprette 200 naturnationalparker i havet

20. maj 2023

I forbindelse med Alternativets landsmøde lancerer partiet et stort politisk udspil til 43 milliarder kroner, som skal sikre vores vand både i havene, i jorden og i hanerne. For nylig kom det frem, at der findes pesticidrester i over halvdelen af drikkevandsboringerne. Alternativet vil oprette en statslig grundvandsfond på 8 mia. kroner for at etablere beskyttede grundvandsparker på 200.000 hektarer. Desuden vil partiet oprette 200 marine naturnationalparker som strengt beskyttet natur, hvor der ikke må foretages nogen menneskelig udtagning. Forslaget kommer, efter det er dokumenteret, at havmiljøet lider i mange danske have.

Vi har på den seneste set talrige historier om, at vores drikkevand forurenet med pesticider og giftige PFAS-stoffer, som bekræfter det, vi har vist i årtier. Det er på tide, vi siger stop. Det er utilgiveligt over for vores børn og børnebørn, at vi på den måde ødelægger vores vigtigste ressource mange år frem. Med dette udspil lægger vi op til at gøre en effektiv indsats for at stoppe udledningen af giftige stoffer i vores grundvand til glæde for naturen, mennesker og generationerne efter os, udtaler politisk leder Franciska Rosenkilde.

200 nye marine nationalparker
Også vandet i vores have optaget Alternativets nye udspil, hvor partiet blandt andet lægger på til at oprette 200 nye marine naturnationalparker med strengt beskyttet natur. Det vil optage 10 procent af Danmarks havareal og leve op til EU’s krav.

Det er gang på gang blevet dokumenteret, at havene omkring os lider. Fisk, ilt og ålegræs forsvinder for øjnene af os. Det kan ikke være rigtigt, at vi ikke sætter pris på naturen, bare fordi den befinder sig under havets overflade. Vi løser ikke den globale klimakrise, hvis vi ignorerer alle de problemer, som er under vand. Kriserne hænger sammen, og havmiljøet er lige så vigtigt som det på land. Derfor vil Alternativet oprette 200 marine naturnationalparker med strengt beskyttet natur, så vi kan få genskabt det gode havmiljø i de danske farvande, udtaler Franciska Rosenkilde.

Læs udspillet